Mener Melkøya-utvidelse vil bremse Finnmark

Styreleder for oljeselskapet North Energy, Johan Petter Barlindhaug, mener Statoils utvidelsesplaner i Hammerfest vil kunne stoppe utviklinga i Finnmark.

Johan Petter Barlindhaug

Styrleder for oljeselskapet North Energy, Johan Petter Barlinghaug, mener Statoils planer om et tog 2 på Melkøya vil kunne stanse utviklingen av andre gassprosjekter i Finnmark.

Foto: Ole-Kristian Losvik

Som nærmeste nabo til petroleumsressursene i Barentshavet ligger mulighetene åpne for også skape ringvirkninger på land i Finnmark i fremtiden.

Så langt er den eneste betydelige landaktiviteten knyttet til gass fra Barentshavet kommet i Hammerfest. På Melkøya driver Statoil i dag en LNG-fabrikk. Anlegget kjøler ned gassen slik at den kan fraktes flytende i båter til forbrukerne.

Det såkalte tog 2 er nå i utredningsfasen og vil medføre en utvidelse av det eksisterende anlegget og øke utvinningstakten fra gassfeltet Snøhvit.

– Tog 2 vil etter North Energys mening får store negative konsekvenser for Finnmark, og jeg tror de som har vært mest i front for dette ikke ser hele bildet og disse konsekvensene, sier styreleder i oljeselskapet North Energy Johan Petter Barlindhaug.

– Har sine begrensninger

Når man har fått gassen opp av bakken er det to måter å transportere den videre på: Ved å gjøre den om til LNG eller å sende den via rørledninger direkte til forbrukerne.

I dag finnes det ikke en slik rørledning fra Barentshavet, men tidligere i år snakket utenriksminister Jonas Gahr Støre varmt om å bygge en slik ledning som kunne kople seg på rørnettet ned til Europa.

Barlindhaug mener dette vil være en bedre løsning på lang sikt enn å utvide Melkøya.

– I diskusjonen så langt har tog 2 blitt omtalt som svaret. Bygger du tog 2 så har det sin begrensning. Potensialet i landsdelen kan være fem ganger så stort som dette, mener Barlindhaug.

Kan hindre nye prosjekter

Tog 2 har vært bejublet fordi det kan bety nye arbeidsplasser, i tillegg til investeringer på flere titalls milliarder i Finnmark, hovedsakelig i hammerfestregionen.

– Om du ikke legger til rette for å få ut hele potensialet vil du kunne oppleve en dødperiode på 10–15 år etter at tog 2 er bygd før man kommer i gang med nye prosjekter.

– Kanskje kommer du ikke i gang i det hele tatt, og fremtidige prosjekter i det nordlige Barentshav blir lagt død fordi det ikke finnes noen gode eksportmuligheter, sier Barlindhaug.

– En skrinleggelse av tog 2 vil gjøre at man allerede nå kan si at det finnes et grunnlag for å begynne å bygge rør nordover, sier han.