Kritisk til regjeringens hemmelighold om Storskog-situasjonen

Både politikere, grenseinspektøren og leder for Barentssekretariatet reagerer på at regjeringen velger hemmelighold framfor åpenhet.

NORWAY-RUSSIA-EUROPE-MIGRANTS-REFUGEES

Over 5.500 asylsøkere kom over den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark høsten 2015.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

– Regjeringen starter i feil ende når de velger et lukket møte, mener leder for Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal.

– Hvorfor skal man ikke få ut i det offentlige hva som har skjedd, eller ikke har skjedd, spør han.

Torsdag ble det kjent at regjeringens redegjørelse av Storskog-dialogen med Russland skal skje bak lukkede dører. Fordal ser ingen grunn til at den ikke skal være åpen for offentligheten.

– Nei, det kan jeg ikke se. Men det kan være at det viser seg at man kanskje ikke har gode nok rutiner, det er vanskelig for meg å si noe om, sier han.

Også grenseinspektør Ulf Mathisen ved grensekommissariatet har reagert på hemmeligholdingen. Han gikk torsdag kveld ut på egen Facebookside og mente den eneste grunnen for å holde dørene lukket var for å skjule sine egne feil.

Han har tidligere uttalt seg kritisk til situasjonen, og ment at Norge kunne stoppet asylankomstene tidligere. Til NRK ønsker han ikke å utdype kommentaren ytterligere.

Udokumentert «enighet»

Fordal i Barentssekretariatet mener regjeringen starter i feil ende ved å ikke velge åpenhet. Han tror situasjonen på Storskog høsten 2015, da 5500 asylsøkere krysset den norsk-russiske grensen kunne vært unngått med mer åpenhet og dialog fra regjeringens side.

Fordal inntrykk er at det manglet klare avtaler på hvordan situasjonen skulle håndteres før asylstrømmen.

Før jul krevde flere Stortingspolitikere en redegjørelse fra innvandringsminister Sylvi Listhaug om dialogen med Russland. Hun hadde hevdet flere ganger, både skriftlig og muntlig, at det var en enighet med Russland om retur av rundt 1.300 asylsøkere med multivisum.

Det har Russland benektet.

– Gradert informasjon

Liv Signe Navarsete

– Det er vanskelig å se hvorfor denne saken bør være lukket, sier stortingsrepresentant Liv Signe Naversete.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Liv Signe Naversete, mener folket fortjener å bli opplyst om hva som skjedde i dialogen med Russland.

– Jeg tror det vil være bra om det kommer fram hva regjeringen gjorde og hvordan de håndterte saken. Jeg liker ikke at det blir lukkede dører i denne saken, sier Naversete.

Stortingspresident Olemic Thommessen sier at etter å ha undersøkt med aktuelle parter antas det å være hensiktsmessig at regjeringen anmoder om et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomité, som altså er et lukket møte.

Utenriksdepartementet svarer NRK i en e-post at denne saken til dels omhandler gradert informasjon og vurderinger som bør håndteres i Den utvidede utenriks og forsvarskomiteen.

Og at dette er en helt ordinær fremgangsmåte i utenrikspolitiske saker.

Naversete ser likevel ingen grunn til at redegjørelsen skal være lukket.

– Hvis det er deler av høringen som berører vårt forhold til Russland, så kunne man unntatt det fra offentligheten. Men den store og hele redegjørelsen bør være offentlig, sier hun.