Kritisk til nye regler

Vest-Finnmark-rådet er kritisk til forslaget om å endre reglene for hvor mye fisk turister kan ta ut av landet. I dag er det tillatt å ta med kun filet, men regjeringen har foreslått å endre det til 20 kg hel fisk. Ikke bærekraftig å frakte skinn og bein over lange avstander, og sjansen for at fisken blir ødelagt på grunn av lang transport øker, mener rådet.

Fisketurister
Foto: Pål Hansen / NRK