Kritisk til at FeFo starter forskning

Finnmarkseiendommen vil starte forskningsinstitusjon. Det bør ikke skje bak lukkede dører, mener fylkespolitiker Trine Noodt.

Trine Noodt

Fylkespolitiker Trine Noodt (V) er kritisk til FeFos planer om å starte opp med samfunnsforskning.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Finnmarkseiendommen planlegger å starte en forskningsinstitusjon som skal drive på med samfunnsforskning. Dette bekrefter FeFo som styrebehandler saka bak lukkede dører i dag.

Fylkespolitiker Trine Noodt reagerer sterkt.

– Når man da lukker prosessene så er det bare en kjerne mennesker, et knippe personer, som får lov til å ta veldig store beslutninger på vegne av fellesskapet, sier Trine Noodt.

Forlot lukket møte

På siste møte i fylkesutvalget, valgte Noodt og Claus Jørstad fra FrP å forlate møtet da en sak om Finnmarkseiendommen ble lukka og hemmeligholdt. Det de da ikke fikk innsyn i, var FeFos planer om å starte opp med samfunnsforskning.

Slik forskning drives i dag av Norut i Finnmark samtidig som fylket nylig fikk eget universitet.

FeFo vil fortsatt ikke gi noen detaljert informasjon om blant anna hva samfunnsforskninga vil koste.

– For meg er det her et helt nytt tema som man melder om at FeFo er interessert i og kanskje skal gå i gang med. Da mener jeg at det er såpass nytt og såpass aktuelt å ta det her opp til debatt, før man evtentuelt vedtar noe, understreker Noodt.

Positivt med mer forskning

FeFo skal utvikle grunn og naturressursene i Finnmark. NRK kjenner til at FeFos forskningsplaner har skapt reaksjoner ved Universitetet i Tromsø - det arktiske universitet, som også eier Norut Finnmark.

Prorektor Kenneth Ruud er likevel positiv.

– I utgangspunktet så synes vi det er positivt at det er økt interesse for forksning og utvikling etter at universitetet kom til Finnmark fylke. Så er det jo vanskelig å si noe mer spesifikt angående eventuell konkurransen mot Norut Alta, noe jeg ikke kjenner detaljene til, for hvilken profil man har tenkt på det nye senteret, sier Ruud.