Hopp til innhold

Kritisk til beredskapen etter fiberbrudd

Fylkeslederen i KS Finnmark mener myndighetene må bygge en mer robust infrastruktur som tåler den digitale fremtiden.

Båtsfjord

Her i Båtsfjord har befolkningen vært uten internett og telefon i over et døgn. Det samme gjelder i Berlevåg.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Befolkningen i Båtsfjord og Berlevåg har vært uten kommunikasjonsmuligheter siden tidlig tirsdags morgen. Eneste mulighet for kontakt med andre er over satellittelefon.

Fiberkabelbrudd utenfor kysten av Varangerhalvøya er årsaken til at 3500 mennesker nå har vært isolerte i godt over et døgn.

I tillegg er flere fiskere uten kystradio og nødberedskap etter bruddet.

Telenor jobber på spreng for å reparere feilen, og håper den er rettet i løpet av kvelden.

– Befolkninga blir bedt om å ta ut sim-kortet for å kunne ringe nødnummer. Det er en ganske alvorlig situasjon og vil i verste fall kunne få fatale følger, sier Kristina Hansen.

Hun er fylkesleder for KS Finnmark, og mener myndighetene må ta ansvar for å bygge alternative landbaserte fiberforbindelser for å hindre nettopp slike tilfeller av langvarig isolasjon.

Framtidsrettet infrastruktur

Kristina Hansen

Kristina Hansen, fylkestyreleder i KS Finnmark.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Hansen sier vi ikke kan ha en såpass sårbar infrastruktur i dagens samfunn.

– Nå er det Båtsfjord og Berlevåg, tidligere har det vært andre kommuner, som blir satt ut fordi den digitale infrastrukturen er for sårbar.

Hun mener myndighetene må bygge en mer robust infrastruktur som tåler den digitale fremtiden.

Befolkningen i Berlevåg og Båtsfjord har altså vært uten kommunikasjonsmuligheter i over et døgn. Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord kommune, sier det i 2017 burde være mulig å reparere en kabel raskere enn det som er tilfelle nå.

Geir Knutsen

Geir Knutsen er ordfører i Båtsfjord kommune. Han sier det er totalt uakseptabelt at det tar så lang tid å rette opp feilen etter kabelbruddet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Fylkesmannens beredskapsavdeling, som kontrollerer oss, bør trykke på de rette knappene slik at det kommer et system som gjør at slike brudd blir reparert så fort som overhodet mulig. Og i tillegg bør vi fra politisk nivå presse på å gjøre akkurat det samme.

Bedre reserveløsninger

Det første kabelbruddet skjedde rundt juletider. Dette ble ikke reparert, og dermed ble kommunene ekstra sårbare for det andre kabelbruddet.

Ordfører Knutsen sier han ikke var klar over at de var i denne sårbare situasjonen, og sier det som skjer nå er veldig beklagelig.

– Vi opplever to brudd nesten samtidig og har ikke noe backup. Det her må gjøres noe med.

Robert Jensen

Leder i Øst-Finnmark regionråd og Vardø-ordfører Robert Jensen.

Foto: NRK

Robert Jensen er leder i Øst-Finnmark regionråd og ordfører i Vardø kommune. Han sier det er uheldig at kabelbrudd gjør at to samfunn blir lammet, både digitalt med internett og med telefon.

– Her må staten ta ansvar for at slike brudd ikke skjer.

Jensen mener også at reserveløsningene muligens ikke er gode nok.

– Man bør kanskje ha en fiberkabel på land, som gjør at sånne brudd ikke skjer og at vi sikrer befolkningen på den måten.

Nyheter fra Troms og Finnmark