Kritisk for flere lakseelver etter sommertørke

Tørke og lite nedbør gjør at flere elver har svært lav vannføring. Nå frykter forvaltere sykdom hos laksen hvis regn og mildere vær uteblir.

Laksefiske i Repparfjordelva

Det er kun smålaksen som har gått etter fluene til laksefisker Rointru Claude i Repparfjordelva i Finnmark.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Elva er for lav og varm, og det er kun småfisk som biter på fluene, sier Rointru Claude.

For åttende sommer på rad har han reist fra Saint-Étienne i Frankrike til Repparfjordelva i Finnmark for å fiske laks, men aldri har han fått så lite napp som i år.

Situasjonen i Repparfjordelva denne sommeren er ikke unik. I flere av landets største og mest populære lakseelver er det lite vannføring. Også mange av de mindre lakseelvene er berørt.

Enkelte elveforvaltere har gått til det skritt å stenge for fiske, eller innføre regulering. Andre vurderer situasjonen fortløpende.

Mye fisk i elvene

Rointru Claude

Fra elvebredden i Repparfjordelva kan Rointru Claude fortelle at han har fisket laks i flere av de store lakseelvene i Norge.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Flere elveforvaltere kan imidlertid rapportere om mye laks i elvene, selv om vannføringen er svært lav. I Numedalslågen, som er Norges tredje største elv, opplever man en av de beste sesongene siden 1980-tallet, tross forhold som ikke er optimale.

– Vi har litt bekymring nå for at vannmengden er liten og at vanntemperaturen er høy, sier Geir Jespersen som er leder av Numedalslågen forvaltningslag.

Inntil videre har forvaltningslaget avgjort at fisket skal fortsette som før, men advarer mot å sette ut fisk som har blitt fisket. Den høye vanntemperaturen som følge av sommerværet – da særlig i Sør-Norge – gjør at mange forvaltere frykter smittsomme laksesykdommer.

Repparfjordelva

Vannføringa i flere av de største og mest populære lakseelvene i Norge er nå svært lav. Også her i Repparfjordelva i Finnmark.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Frykter furunkulose

Bekymringene er ikke like stor i Repparfjordelva, men også her vurderer man situasjonen fortløpende.

– Vi har ingen stor bekymring, men vi følger med. Det vil da være sykdommer som furunkulose, men jeg tror ikke vi får noen slike smittsomme sykdommer her, sier Yngve Nilsen i Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening, som er forvaltere av elva.

I 2008 var det et større sykdomsutbrudd av furunkulose i elva Sanddøla i Trøndelag, en sideelv til elva Namsen. Selv om Namsen er regulert med minstevannføring, sier forvalter Jenny Kjestveit Domås at forholdene i elva nå skaper bekymring for sykdom i elva.

Håper på regn

En av elvene som denne uka valgte å stenge for fiske er Veidneselva i Midt-Finnmark. Også her er årsaken lite vann i elva.

– Selv om mange ønsker godt vær, så ønsker vi regn, sier leder Helge Ovanger i Veidnes fiskeforening.

Ønske deles av samtlige elveforvaltere NRK har vært i kontakt med. I Repparfjordelva viser måleinstrumenter at det også her er mye fisk. Laksen biter imidlertid ikke på flua til laksefisker Rointru Claude, uten at det frustrerer han nevneverdig.

– Noen ganger kan det være dårlige år og andre bedre. I år er det et dårlig år, neste år kan det bli et bra år, sier franskmannen og legger til at det ikke blir hans siste tur til Repparfjordelva i Finnmark.

Hans Mikkelsen

Hans Mikkelsen er en av veteranene i Repparfjordelva i Finnmark. Tidligere i sesongen var det mye fisk her, men nå får heller ikke han napp på kroken.

Foto: Kai Erik Bull / NRK