Hopp til innhold

Kritiserer sameministeren

Sameministeren får kritikk fordi griper inn og pålegge Sametinget. – Det oppfattes som en oven fra og ned-politikk, sier Janos Trosten.

Janos Trosten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Statsråd for samiske saker, Bjarne Håkon Hanssen, har grepet inn i utformingen av retningslinjene i Finnmarksloven for arealbruk i fylket. Trosten, som er parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), liker ikke at statsråden forsøker å styre Sametinget.

– At departementet griper inn i tekstens bestemmelser og innhold er uakseptabelt. Vi har sjekket innholdet med våre jurister, og det er innenfor loven, sier Janos Trosten.

– Lå utenfor mandatet

Det var stor debatt under Sametingets plenumsmøte omkring retningslinjene til Finnmarksloven. Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Berit Oskal Eira, måtte svare for sin statsråd Bjarne Håkon Hanssen, da han grep inn i Sametingets utformelse av retningslinjene, som skal sikre samiske interesser i arealsaker når loven trer i kraft 1. juli.

– Vi har sett at det opprinnelige forslaget fra flertallet i komiteen at en del ting lå utenfor det mandatet Sametinget har. Men jeg vil ikke gå inn på de enkelte detaljene, sier statssekretæren

Klar melding til ministeren

Sametinget har endret retningslinjene etter møtet med statsråden. Og nå har Janos Trosten denne beskjeden til han:

– Jeg synes at statsråden og departementet bør vedta dette som det foreligger og ikke blande seg for mye inn i dette. Det blir oppfattet som en ovenfra og ned politikk. Jeg føler at man har en del pålegg fra statsråden om innholdet i dette, og det synes jeg er galt, sier NSR-politikeren.

Nyheter fra Troms og Finnmark