Kritiserer barnevernsinstitusjon i Troms

En fersk tilsynsrapport fra Sivilombudsmannen gir kraftig refs til en barnevernsinstitusjon i Troms.

Stendi Nymogården barnevernsinstitusjonen

Sivilombudsmannen fant blant annet eksempler på at ungdom var blitt skadet i forbindelse med tvangsbruk ved institusjonen.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Våre besøk ved boenhetene på Nymogården viste at det å bo alene med voksne kan innebære risiko for ungdommen det gjelder: for at deres behov og rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt.

Det sier setteombudsmann Kirsten Sandberg etter et besøk hos barnevernsinstitusjonen Nymogården i Målselv i Troms. Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter som kommuner, fylkeskommunen og staten ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Institusjonen i Troms består av fem avdelinger med til sammen seks bofellesskap, og tar imot ungdom fra hele landet.

Etter et besøk i november avdekte Sivilombudsmannen flere alvorlige funn.

Ungdom skadet under tvangsbruk

Utgangspunktet for alle barnevernsinstitusjoner i Norge er at det ikke er lov til å bruke makt og tvang.

Rapporten om Nymogården peker imidlertid på maktbruk med spesielt høy risiko ved flere anledninger. Sivilombudsmannen fant også eksempler på at ungdom var blitt skadet i forbindelse med tvangsbruk ved institusjonen.

Professsor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo UiO på sit

– Det er bekymringsfullt at avdelingene med tvangsplasseringer er lite rustet til å ta imot ungdommene som var plassert der, sier setteombudsmann Kirsten Sandberg.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Institusjonen skal også være preget av høy utskiftning av ansatte, slik at enkelte av ungdommene måtte forholde seg til flere titalls ansatte.

Ifølge rapporten opplevde også ungdommene i svært liten grad at de fikk medvirke i små og store avgjørelser som angikk dem. Under besøket kom det blant annet frem at en av ungdommene ble nektet privat kommunikasjon med advokat, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

– Det er bekymringsfullt at avdelingene med tvangsplasseringer er lite rustet til å ta imot ungdommene som var plassert der. Lite stabilitet i vaktlagene førte til at det ikke ble kontinuitet i den miljøterapeutiske behandlingen, sier Sandberg.

– Tar kritikken på høyeste alvor

Områdedirektør i Stendi, Mona Andersen, sier de tar kritikken fra Sivilombudsmannen på høyeste alvor, men at de ikke ønsker å kommentere de enkelte kritikkpunktene i rapporten.

– Nå skal vi sette oss grundig inn i rapportens funn og anbefalinger, og komme med en redegjørelse overfor Sivilombudsmannen om hvordan vi følger opp rapportens anbefalinger innen 12. juni slik rapporten krever.

Andersen understreker også at Stendi og institusjonen, Nymogården har lang erfaring med å ivareta ungdommer i barnevernet og at de nå vil gjøre forbedringer der det trengs.

– Nymogården har i likhet med våre øvrige institusjoner hyppige tilsyn hvert år, både varslede og uanmeldte, også fra andre eksterne instanser enn Sivilombudsmannen. Eventuelle avvik som blir avdekket blir fulgt opp.

I august 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Troms et tilsyn ved den private institusjonen i Målselv.

Da ble det påpekt brudd på barnevernloven og kvalitetsforskriften. Også den gangen handlet det om at ungdommene ikke ble sikret stabil og god voksenkontakt. Institusjonen sikret heller ikke at personalet på hver vakt hadde tilstrekkelig kompetanse sett i forhold til institusjonens målgruppe.

Tilsynet ble lukket da det ble satt i gang tilstrekkelige tiltak.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark