Hopp til innhold

Krisekommune søkte etter helsepersonell på Facebook

– Virker som de ber folk møte opp til dugnad, sier Sykepleierforbundet.

Karasjok

Karasjok kommune har over lengre tid slitt med økonomien. De er én av ti kommuner som er oppført i ROBEK-registeret og eneste kommune i Finnmark.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

«Vi har store utfordringer ressursmessig på sykeavdelinga, og vil med dette be om bistand til å dekke opp våre vaktlister».

Slik søkte pleie- og omsorgsavdelingen i Karasjok kommune etter tilkallingsvikarer på «Karasjok Tavla», som er en lokal kjøpe-selge-bytte side på Facebook.

Det var enhetslederen som skrev utlysningen på vegne av kommunen. I innlegget ba kommunen folk med «kapasitet» om å ta kontakt.

Videre i det som synes å være en stillingsutlysning skriver enhetslederen at arbeidsoppgaver blir å ivareta eldre med grunnleggende behov som å gi stell, mat og sosialt samvær.

Enhetsleder for pleie og omsorg i Karasjok med "stillingsannonse" på Facebook

INNLEGGET: Dette skrev enhetslederen innen pleie og omsorg på den offentlige Facebook-siden Karasjok Tavla onsdag. Telefonnummeret i innlegget er til Karasjok kommunes sykeavdeling.

Foto: Skjermdump

En time etter at NRK tok kontakt ble innlegget slettet fra den offentlige Facebook-siden.

Enhetslederen i Karasjok kommune ville ikke kommentere saken overfor NRK. Hun er kjent med at innholdet blir publisert.

Kommunedirektør Kurt Maurstad innrømmer at det er mangel på personer innen helsesektoren. Han sier dette var en alternativ måte å nå ut til folk i kommunen.

– Vi har prøvd andre metoder og nå prøvde vi denne. Vi er ikke i noen krise, men vi har hatt vanskeligheter til å få nok folk i vaktene, spesielt i høytiden som vi nå er på vei inn i, sier Maurstad til NRK.

Sykepleierforbundet er derimot ikke like imponert.

Elin Mølmann Holmgren er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Finnmark.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Finnmark, Elin Mølmann Holmgren, sier hun vil ta kontakt med Karasjok kommune. De ønsker å bistå dem i jakten på personell.

Foto: Privat

Kan ikke hente folk fra gata

Sykepleierforbundet kjenner til at Karasjok har hatt ressursutfordringer i helsesektoren, men dette er ikke måten å søke etter helsepersonell på.

Fylkesleder i Sykepleierforbundet i Finnmark, Elin Mølmann Holmgren, opplyser at det er første gangen hun har registrert at noen søker etter helsepersonell på denne måten på Facebook.

– Det er jo ikke slik at man skal hente folk fra gata til slike arbeidsoppgaver, sier Mølmann Holmgren.

Hun trekker også fram at det ikke kommer fram hvilken kompetanse de søker etter.

– Det som også bekymrer meg er at man går ut på Facebook der det i annonsen ikke er beskrevet lønns- og arbeidsvilkår, og man skal jo også ha politiattest for å jobbe med de arbeidsoppgaver beskrevet. Så man er tydeligvis så presset her at man tar lettvinte løsninger, sier fylkeslederen.

Kurt Maurstad

Kommunaldirektør i Karasjok kommune, Kurt Maurstad, sier at utlysningen på Facebook var et forsøk på å nå ut til flest mulig i kommunen.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK SÁPMI

Kan ikke spasere rett inn i stillingen

Karasjok kommune har lenge innrømmet at de sliter med å få nok ansatte innenfor helsesektoren, ifølge Maurstad.

I september avdekket NRK at kommunen betalte over 800 kroner i timen for å berge bemanningen i sommer.

– Vi løftet lønningene fordi vi hadde lite folk, var deler av svaret til konstituert kommunalleder Annhild Nedrejord.

NRK har prøvd å få kontakt med Nedrejord til denne saken. Hun hadde ingen ytterligere kommentarer utover at kommunen vil sikre at de har nok ressurser.

I det kommunedirektør Maurstad kaller for en «oppfordring til de som kan være interessert i å ta enkelte vakter», så sier han at folk ikke kan spasere direkte inn i sykeavdelingen.

Dette til tross for at enhetslederen ber om personlig oppmøte.

– Det er selvfølgelig kriterier som må oppfylles for at de skal få gå inn i stillingen. Opplæring skal bli gitt. Det er ikke mer dramatikk enn hva det ellers har vært i år, sier Maurstad.

– Det er en utfordring å ha nok personer innen helsesektoren, denne utfordringen har vi hver dag, fortsetter Maurstad.

Karasjok, Finnmark
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sender et dårlig signal til lokalsamfunnet

Sykepleierforbundet mener at kommunen kunne gjort dette på en helt annen måte. De burde ha brukt de riktige kanalene i søken etter personell og brukt sosiale medier til å dele en annonse.

Fylkesleder Elin Mølmann Holmgren sier at administrasjon bør tenke langsiktig slik at de unngår å komme i en desperat situasjon, for det er ikke uvanlig at det er behov for folk inn mot høytider og når det er ferieavvikling. Kommunen har hatt langvarige utfordringer og tid til å møte behovet.

Selv om sosiale medier er en god måte å nå folk, så kan det gi helt feil signaler til lokalbefolkningen.

– Når du leser annonsen virker det som de ikke har folk i det hele tatt. Det virker som de ber folk møte opp til dugnad på dagen, sier Mølmann Holmgren

Har stormet rundt kommunen

Dette er det siste ut av mange uheldige hendelser for kommunen.

Sommeren 2018 slo tidligere Fylkesmannen i Finnmark alarm. Kommunen var ute av styring. Dette mente fylkesmannen gikk ut over innbyggernes rettssikkerhet i Karasjok.

Det viste seg at Karasjok hadde store mangler i tjenestetilbudet i kommunens barnehager, grunnskole, barnevern, pleie- og omsorgstjenesten, psykiatri- og rusomsorg, Nav, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Senere samme år lovet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at departementet skulle forsøke å hjelpe til.

Siste fra Troms og Finnmark