Hopp til innhold

Krise bedret akuttberedskap: – Redder liv

Den lange og alvorlige krisen for ambulanseflyene i nord har ført til en endring som berger liv i Øst-Finnmark.

Redningshelikopter i action.

Det nye ambulansehelikopteret i Kirkenes henter pasienter fra fiskevær langs Finnmarkskysten.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Det er som natt og dag, sier kommuneoverlege i Vadsø Britt Larsen Mehmi.

At Kirkenes har fått et fast legehelikopter mener hun er en revolusjon for akuttberedskapen i kommunen.

Det ene er at det går veldig mye fortere å få pasienten til sykehus når det haster som mest. Det andre er at for de aller, aller dårligste pasientene, så har vi nå god hjelp av anestesilege fra helikopteret her på helsesenteret, sier Mehmi.

Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø kommune sier hun ikke kan få skamrost nok alle som har bidratt til det nye ambulansetilbudet

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Krise hos flyambulansen

1. juli 2019 overtok det svensk-britiske selskapet Babcock driften av ambulansefly her i landet etter at norske Lufttransport AS hadde tapt anbudskampen.

Babcock fikk store problemer med driften av 11 fly stasjonert på syv baser, spesielt i Nord-Norge.

Bare dager etter at Babcock overtok oppgaven – torsdag 4. juli – stilte Forsvaret til rådighet et Bell 412- helikopter. Det for å avhjelpe situasjonen i Øst-Finnmark med store avstander.

Det ga aha-opplevelser for mange i den lokale beredskapen, som ofte måtte håndtere store avstander og stengte veier:

  • Helikopteret kunne benyttes selv om rullebanen på flyplassen ikke var brøyta.
  • Helikopteret kunne benyttes i kommuner uten flyplass.
  • Helikopteret kunne ta over lange transporter med ambulansebil på veien der det var nødvendig.
  • Helikopteret kunne gå i lufta under værforhold der ambulansefly ikke kunne fly.

Nødløsning satte fart

Avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik ved akuttavdelingen i Kirkenes sier at det i ti år hadde blitt jobbet for å få et ambulansehelikopter i Kirkenes.

Men det var Forsvarets nødløsning som satte fart i dette arbeidet.

På Stortinget økte presset mot regjeringen om et fast, sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes.

Kari Elisabeth Kaski (SV) pekte på Babcocks problemer, og sa at folk i Finnmark ikke bør bli akutt syk. Kaski viste til at en jente mistenkt for å ha hjerneblødning hadde måttet vente tre og en halv time på transport.

Politikere i Vandrehallen

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) sa at folk i Finnmark ikke burde bli akutt syk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

17. april 2020 opplyste helseminister Bent Høie Stortinget om at det militære helikopteret i Kirkenes skulle erstattes av et sivilt ambulansehelikopter.

Det første hele driftsåret fikk ambulansehelikopteret i Kirkenes 420 spørsmål om hjelp, og hadde 325 utrykninger.

Redder liv

Også for leder av akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus har helikopteret stor betydning.

Avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik

Avdelingsoverlege ved akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus Oddvar Kvalsvik sier ambulansehelikopteret redder liv.

Foto: André Bendixen / NRK

– For de dårligste pasientene er det en enorm forskjell. Vi får sjeldnere inn de veldig dårlige pasientene. De er allerede godt i gang med behandlingen når de kommer inn til oss.

Redder det her liv?

– Ja, det gjør det helt klart.

– Vi så det allerede de første årene da Forsvarets helikopter var her. Det var flere pasienter der man med sikkerhet kunne si at man hadde reddet liv med den innsatsen som ble gjort av helikopterpersonellet ute, sier Oddvar Kvalsvik.