Har overgrepsbilder som bevis, men ikke tid til å etterforske

Politiet har ikke kapasitet til å etterforske alle som laster ned overgrepsbilder av barn. Mørketallene er store, ifølge Kripos.

Lena Reif

Lena Reif i Kripos mener det er store mørketall for nedlasting av overgrepsbilder. Seksjonslederen ser at politiet ikke makter å etterforske alt de allerede vet om.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Vi har ikke fullstendig oversikt, men når vi ser på ulike fildelingsnettverk ser vi at det er en kontinuerlig strøm av deling av ulovlig materiale i Norge, sier Lena Reif, seksjonsleder for seksuallovbrudd i Kripos.

Har ikke mulighet til å etterforske alle

I 2013 gransket Kripos fildelingsnettverket Edonkey i fire måneder, før alle landets politidistrikter gikk til aksjon mot 68 personer. Men bare de mest alvorlige sakene ble fulgt opp:

Speiler harddisk

Det krever mye tid og teknisk kompetanse å etterforske personer mistenkt for å laste ned overgrepsbilder.

Foto: Politiet

Personen måtte ha lastet ned minst ti filer, og ha tilgang til barn gjennom jobb eller hjem.

– Det er for å prioritere, politiet har ikke kapasitet til å ta alle sakene, sier Reif i Kripos.

Men i Øst-Finnmark politidistrik ba man om å få alle saker uansett kriterier, og nå er alle sakene ferdig etterforsket.

– Ville vært utilgivelig å ikke ta dem

– Vi har fått tre domfellelser så langt. Vi regner med at de to siste blir rettsbehandlet i løpet av første halvår i år, sier påtaleansvarlig i Øst-Finnmark politidistrikt Laila Søndrol.

Laila Søndrol øst-finnmark politidistrikt

Påtaleansvarlig i Øst-Finnmark politidistrikt Laila Søndrol mener de gjorde rett da de en stund prioriterte bort andre saker for å få etterforsket overgrepssakene.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Etter kriteriene fra Kripos skulle politidistriktet egentlig bare etterforsket en sak etter Operasjon Share. Den utvalgte saken endte med 10 måneders fengsel. En av de andre sakene endte imidlertid med en dom på 11 måneder.

– Det ville vært utilgivelig om vi et år fra nå hadde fått en anmeldelse om fysiske overgrep mot et barn, og det så viste seg at vi kanskje kunne avverget det med å aksjonere under Operasjon Share.

Viktig å følge alle spor

Spesialetterforsker Jørn Hartviksen en av dem som har jobbet med sakene i Øst-Finnmark, og han syns det er en krevende jobb. Totalt har de gått gjennom over 30.000 gigabyte for å finne flere tusen grove overgrepsbilder og videoer.

Jørn Hartviksen spesialetterforsker Øst-Finnmark

Spesialetterforsker Jørn Hartviksen mener alle spor bør følges i etterforsknings av overgrepsbilder, fordi kanalene er mange.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Man ser mye man gjerne kunne vært foruten, sier Hartviksen. Hittil har ikke etterforskerne funnet materiale som er blitt laget lokalt, men han mener saken viser hvor viktig det er å følge opp alle ledetrådene man finner.

– Ofte blir det benyttet andre medier enn dem vi kartla i første omgang i denne saken, og med det omfanget som var i de øvrige sakene viser det viktigheten av at alle spor følges, sier Hartviksen.

Beslag fra Operasjon share øst-finnmark

Det ble beslaglagt 32,5 terrabyte med disker som måtte gjennomgås for å finne overgrepsbilder – bare i fem saker i Øst-Finnmark.

Foto: Politiet