Kripos bistår i brannetterforskning på Melkøya

Spesialetterforskere fra Kripos skal sammen med Finnmark politidistrikt finne årsaken til brannen. Samtidig får Equinor kritikk for ikke å ha fulgt opp avvik fra 2017.

Brann på Melkøya

Hva som var årsaken til ulykken mandag ettermiddag er foreløpig ikke kjent.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har god erfaring med brann, men etterforskning av denne typen tror jeg det er få i Norge som har. Dette er grunnen til at vi har bedt om bistand fra Kripos.

Det sier politifaglig etterforskningsleder ved Finnmark politidistrikt, Bjørn Tore Svendsen.

Bjørn Tore Svendsen

Bjørn Tore Svendsen, politifaglig etterforskningsleder ved Finnmark politidistrikt.

Foto: Finnmark politidistrikt

Etter brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya 28. september har politiet i Hammerfest konsentrert seg om det de beskriver som taktisk etterforskning. Selve brannstedet har vært avsperret siden brannen ble slukket mandag kveld.

– Vi har hentet inn mest mulig informasjon og dokumentasjon om det som skjedde der ute. Vi har også avhørt de som var på jobb den dagen, sier Svendsen.

Også Petroleumstilsynet har satt i gang en gransking av brannen. Den karakteriseres som en av de verste hendelsene i norsk petroleumshistorie.

Gasskraftverket på Snøhvitanlegget, Melkøya

Brannen oppsto like ved gasskraftverket som forsyner Melkøya med strøm.

Foto: Allan Klo / NRK

Fikk kritikk fire dager før ulykken

Uken før brannen gransket Petroleumstilsynet Melkøya.

Kun fire dager før brannen ble Equinor orientert om at flere tiltak og avvik ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp etter at samme type tilsyn ble gjennomført i 2017.

I tillegg ble det konstatert feilregistreringer i oppfølgingen av avvikene.

Den 13. september, to uker før brannen, var det en gasslekkasje på Melkøya.

Etterforskningsleder Bjørn Tore Svendsen i Finnmark politidistrikt ønsker imidlertid ikke å spekulere i om det er en sammenheng mellom disse to hendelsene.

– Vi er kjent med lekkasjen, men det er for tidlig å si om det foreligger en sammenheng, sier han.

Irene Rummelhoff

Får kritikk av Petroleumstilsynet. – Vi ser alvorlig på disse tilbakemeldingene, understreker Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Foto: Anders Fehn / NRK

Equinor sier selv at det ikke er noe som indikerer at det er en sammenheng mellom hendelsene. De vil likevel undersøke saken. I tillegg skal de se på om det er en sammenheng mellom brannen og et strømbrudd som skjedde i Hammerfest samme dag.

– Equinor ser alvorlig på tilbakemeldingene. Vi vil evaluere om funnene er enkeltstående eller skyldes mangelfulle rutiner og systemer, sier konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering Irene Rummelhoff i en pressemelding.

Gransker seg selv

Videre sier Rummelhoff at Equinors og Petroleumstilsynets gransking blir viktig for å finne tiltak som kan sørge for at lignende hendelser ikke skjer igjen.

– Vi vil støtte granskingsarbeidet og politiets etterforsking der det er behov for det, sier Rummelhoff.

Hun opplyser at selskapet også har startet sin egen gransking. Nå skal de følge opp hendelsen overfor ansatte og lokalbefolkningen i Hammerfest. I tillegg vil de gjennomgå avvik som nylig er påpekt av Petroleumstilsynet.

– Brannen var dramatisk, spesielt for ansatte, leverandører og naboer i Hammerfest. Vi følger jevnlig opp alle som jobber på Hammerfest LNG med informasjon om hendelsen og hvordan vi håndterer den videre, sier Rummelhoff.

I tillegg vil de som har behov for det, få mulighet til å snakke med helsefaglig personell.

Arctic Discoverer

Det kan gå lang tid før LNG-skip kan legge til kai på Melkøya. Foreløpig er driften på Snøhvit-anlegget utsatt på ubestemt tid.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Driftsstans på ubestemt tid

Equinor har etablert et separat prosjekt som skal vurdere tilstanden til anlegget og gjøre tiltak for en sikker oppstart.

– Vi jobber nå med å kartlegge skadeomfanget etter brannen. Sikkerheten kommer først, og vi kommer til å bruke den tiden vi trenger for å sørge for en trygg oppstart. Det er fortsatt for tidlig å si når anlegget kan være tilbake i drift, sier Irene Rummelhoff.