Hopp til innhold

Vil gi 200.000 kroner til de som får barn her

Hammerfest KrF vil gjøre småbarns-hverdagen enklere ved å tilby en egen babybonus til nybakte foreldre.

Truls Olufsen-Mehus

FAMILIE: Truls Olufsen-Mehus (KrF) skal i morgen prøve å få kommunestyret til å innføre babybonus i Hammerfest.

Det er jo en utfordring: både hvordan man skal få tilslutning og ikke minst hvordan skal vi tilrettelegge for at flere skal ønske å få barn, sier Truls Olufsen-Mehus, partileder i Hammerfest Kristelig Folkeparti.

Du må ha bodd i Hammerfest kommune i minst 10 måneder for å få rett på bonusen.

For i likhet med mange andre kommuner i Finnmark har Hammerfest kommune blitt færre innbyggere ifølge den siste målingen til Statistisk sentralbyrå, SSB.

Byggeprosjektet for nye Hammerfest sykehus

HAMMERFEST: Befolkningstallene i Nord-Norge fortsetter å synke, og det gjør det også i Nord-Norge.

Foto: Allan Klo / NRK

Målet er ifølge partilederen at det skal bli enklere å tilrettelegge for å bli foreldre.

Og da tenkte vi at en sånn engangsutbetaling når man har fått barn på 100.000 tenkt til det komme godt med og så at man da får 50.000 når barnet fyller ett år og nye 50.000 når barnet fyller 2 år.

iFinnmark omtalte saken først.

Vil koste 20 millioner

I fjor ble det født like over 100 barn i Hammerfest, ifølge SSB. Da vil det koste kommunen i nord 20 millioner kroner å ha denne bonusen.

Vi har nå sett på noe kutt-tiltak. Også har vi sett på å konkurranseutsette blant annet brøyting og muligens også kinoen, sier Olufsen-Mehus.

Og legger til:

Også ønsker vi å ta ut utbytte fra flere av firmaene som kommunen har eierskap i, blant annet Hammerfest industrifiske. Og der var utbytte på over 20 millioner i år. Så vi tenker at det vi kan budsjettere med god margin til neste år da.

Truls Olufsen-Mehus under NRK Finnmark sin radiosending i Hammerfest i forkant av valget i 2021.

NYFØDT BABY: Det ønsker Truls Olufsen-Mehus mer av. For det ble født bare like over 100 i fjor.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Viktig å satse på barnefamilier

Jeg synes i utgangspunktet det er lite gjennomtenkt forslag der man ikke har sett på konsekvensene, sier Christian Bergeton Klaussen, gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti.

Men han mener likhet med representanten Truls Olufsen-Mehus og Hammerfest KrF at det må gjøres en innsats for barn og foreldre i kommunen.

Portrett av Christian Bergeton Klaussen som er gruppeleder i Hammerfest arbeiderparti.

BABY BONUS: Christian Bergeton Klaussen mener BabyBonus virker som et lite gjennomtenkt forslag.

Foto: Linn Marit Hermansen

Vi i Arbeiderpartiet tenker at det er viktig å satse på barnefamilier, men vi ønsker å prioritere andre områder som å senke prisen i barnehage og SFO som eksempel. Og økt søskenmoderasjon sånn at det skal lønne seg å få flere barn.

Torsdag 16. desember blir forslagene tatt opp i kommunestyremøtet.