Krever større åpenhet om oljeomlasting

Stortingsrepresentant for Finnmark SV, Kirsti Bergstø, krever at Norterminal blir mer åpen om oljeomlastingen i Bøkforden utenfor Kirkenes.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Norterminal som er ansvarlig for sikkerheten rundt oljeomlastingene i Bøkfjorden utenfor Kirkenes må bli mer åpne mener SV-politiker.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg krever at bedriften umiddelbart offentliggjør kriteriene de selv har satt for når en operasjon skal avbrytes. Bedriften er pålagt å offentliggjøre denne informasjonen gjennom bestemmelser i Miljøinformasjonsloven, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø er skeptisk til Norterminals risikovurderinger i forbindelse med oljeomlasting.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Hun mener det er den eneste måten offentligheten kan følge med på om selskapet bryter vilkårene for oljeomlasting.

Miljøministeren er klar nok

Denne uken fikk Bergstø svar fra klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om hun er enig med Norterminal-sjef Jacob B. Stolt-Nielsen om at is er en fordel ved oljesøl.

– Is nær land vil isolert sett kunne hindre påslag av olje på land dersom et uhell skulle skje, men is i fjorden vil også kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betydelig, svarte Sundtoft som mener man må begrense aktiviteten med is i fjorden.

Bergstø er i utgangspuntket uenig i formulerigen som gir Norterminal muligheten til å avgjøre forsvarligheten selv, men syns svaret fra ministeren er klart.

– Dette er jo en klargjøring av hvilke kriterier som ligger til grunn for tillatelsen. Det store spørsmålet er jo hvordan selskapet etterlever kravene.

– Følger kravene

Direktør i Norterminal, Jacob Stolt-Nielsen har ikke vært tilgjengelig for svar, men har tidligere sagt at de ikke driver med oljeomlasting når miljø-kravene ikke er tilfredsstilt. Faren for at det skal oppstå utslipp mener selskapet heller ikke blir større av at det er is i nærheten. Nielsen mener det er viktig å forstå at is stadig er i forandring. Han forklarer at tykkelse og mendge is, samt værforhold som vindretning kan gjøre at det er forsvarlig å laste om selv om isen er nærmere enn en kilometer. Dette åpner også tillatelsen fra miljømyndighetene for.

– Det viktige er om beredskapen vår fungerer, og gjør den ikke det så laster vi heller ikke om, poengterer Nielsen.

Kirsti Bergstø syns selskapet er for uklare når de forklarer hvilke vurderinger de gjør, fordi de er pålagt å ha kriterier for hva som skal til for å avbryte.

– Jeg syns selskapet har vært for utydelig, og jeg vil nå sende dem et brev for å få en nærmere beskrivelse av hvilke vurderinger de gjør, sier Bergstø som mener det bør være enkelt for dem å dokumentere dette.