Krever opprydding i fiskeribransjen

Regjeringen reagerer etter avsløringer om sosial dumping i fiskeribransjen.

Hans Kristian Amundsen

– Det har kommet frem enkelthistorier som vi ikke liker, blant annet i sakene NRK har laget. Det går rett og slett på forholdene en del jobber under, sier statssekretær Hans Kristian Amundsen.

Foto: NRK

I flere reportasjer har NRK avslørt at utenlandske arbeidere i fiskeribransjen jobber under vilkår langt dårligere enn nordmenn.

Dette er noe av årsaken til at regjeringen nå krever at fiskeribransjen rydder opp i bruken av utenlandsk arbeidskraft.

– Det virker som de i enkelte tilfeller har forhold som ligger langt, langt unna den standarden vi ønsker i Norge, sier statssekretær Hans Kristian Amundsen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Litauiske arbeidsvilkår

NRK har denne uka avslørt at flere fiskeribedrifter i langs kysten har benytta tjenestene til et litauisk selskap som beskyldes for sosial dumping.

De litauiske arbeiderne har fått utbetalt en lønn Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener ligger langt under norsk tarifflønn.

Samtidig har arbeiderne trygderettighetene sine i hjemlandet.

1000 kroner i sykelønn

En av arbeiderne sitter dermed igjen med drøye 1000 kroner måneden i litauisk sykelønn etter en arbeidsulykke på Tufjordbruket i Finnmark i februar.

Denne saken har skapt sterke reksjoner. Mandag uttalte stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, at hun ønsker å få sjekket lovligheten av denne praksisen.

Både Fjordlaks og Nergård Senja har benyttet det litauiske firmaet, og begge selskaper mener dette er uproblematisk.

Setter ned utvalg

På et møte fredag ba Arbeidsdepartementet og Fiskeridepartementet om at det nå settes ned to arbeidsgrupper som skal se på forholdene for utlendinger i fiskerinæringen.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Derfor setter vi ned to grupper som skal jobbe med dette, en for sjøsiden og en for landsiden, sier Amundsen.

Vil vurdere lovendring

Statssekretær Amundsen åpner også for å endre på lovverket for å unngå slike tilfeller i fremtiden.

– Det er helt entydig at måten vi har hørt om at folk har blitt behandlet ikke skal finne sted. Slik skal vi ikke ha det. Da får vi se om det mulig å løse innenfor dagens regelverk eller om vi må endre lover eller forskrifter, sier Amundsen.