Krever millioner fra Helse Finnmark

Lei av å betale halvparten av sykestueplassene selv.

Sykesenger
Foto: Scanpix / SCANPIX

Helse Finnmark må betale mer for driften av sykestueplassene enn de gjør i dag.

Dette er helseforetakets ansvar, men i dag betaler de bare halvparten av det en sykestueplass koster.

Dette fører til tap på rundt 20 millioner kroner årlig for finnmarkskommunene, sier ordfører Kristina Hansen i Nordkapp.

Må ut med 20 millioner

Nå oppfordrer hun kommunene om å opptre kollektivt overfor Helse Finnmark, med krav om at helseforetaket betaler for driften av sykestueplassene fullt ut.

- Vi får mellom fire og fem hundre tusen per sykestueplass av Helse Finnmark, og en prosjektgruppe Helse Finnmark selv har oppnevnt konkluderer med at hver sykestueplass koster mellom åtte og ni hundre tusen.

- Så nå er det sånn at kommunene finansierer halvparten av en virksomhet som er helseforetakets ansvar. Vi har tre sykestueplasser, og taper omtrent 1,5 millioner.

I dag er det 40 sykestuesenger i Finnmark fordelt på de 16 kommunene som ikke er vertskommuner for sykehus.

Det betyr at hvis Helse Finnmark skal innfri kravet fra Nordkapp, som har bred støtte i de andre kommunene, må helseforetaket ut med en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner årlig for driften av sykestueplassene.

- Må stå samlet

For å ha håp om å nå fram med kravet, mener ordfører Kristina Hansen at kommunene må opptre samlet overfor Helse Finnmark.

- Nordkapp kommune har hatt utspill i forhold til dette før, det har også Alta kommune. Men det ser ikke ut som om det nytter å opptre alene, og derfor må kommunene samle seg. Samhold gir styrke.

- Kan det bli aktuelt å bryte samarbeidet med Helse Finnmark dersom dere ikke får en bedre avtale?

- Jeg velger foreløpig å gå for at vi skal få en bedre avtale.

- Dårlig løsning

Men kommunestyret i Nordkapp har tidligere uttalt at de sier opp avtalen om sykestueplassene, dersom ikke Helse Finnmark betaler utgiftene fullt ut.

Men dersom resultatet av forhandlingene blir at man bryter avtalen og Helse Finnmark overtar dette ansvaret, vil det være en dårlig løsning både samfunnsøkonomisk og ikke minst for brukerne, sier Kristina Hansen.

- Da vil de få flere døgn på sykehus i Hammerfest, i stedet for å komme hjem. Nå blir de sendt tidligere hjem fordi vi har disse sykestuene, og pasientene ønsker jo å være hjemme.