Krever mer penger

– Stortinget må bevilge mer penger til Troms og Finnmark når de to fylkeskommunene blir slått sammen fra 2020. Det er kravet fra Troms fylkeskommune, sier fylkesråd for økonomi Widar Skogan. Det er ingen samordning med økonomiplanene for de kommende årene. Finnmark må skjære ned nesten 60 millioner kroner neste år, mens Troms investerer for milliardbeløp.