Krever kamp mot useriøse i fisketurismen

Oppkjøp av gamle hus i Nord-Norge har blitt «business» for utlendinger som vil tjene penger på turisme i Norge. SV mener regjeringen må gjøre mer for å stoppe useriøse aktører.

Fisketurisme

En eksklusiv uke i nord kan fort koste over 20 000 kroner for en kompisgjeng med fiskelyst. Useriøse bedrifter ser også muligheten til å tjene på turistfiske.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Regjeringen kan stoppe useriøse utenlandske selskaper fra å drive turistfiske med et bedre regelverk, sier 2.-kandidat ved stortingsvalget for SV, Jan Olsen.

Olsen kritiserer Fiskeridepartementet for å være passive i forhold til utviklingen der nordnorske hus får utenlandske eiere og brukes til turisme.

Lokalbefolkningen frykter slike oppkjøp fordi turistene fra utlandet ikke etterlater penger i bygdekassa. Men myndighetene kan gjøre lite med det, ifølge statssekretær Ronny Berg.

– Men det er utrolig enkelt å gjøre noe, påstår Jan Olsen.

Allerede for to år siden vedtok SVs landsmøte en rekke punkter for å regulere turistfiskenæringen.

Bergsfjord fiskturisme

Kystperler som Bergsfjord i Finnmark, som er kjent for storfisk og fisketurisme, frister stadig utlendinger til å kjøpe hus. Enkelte bruker boligene til turisme.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Vill vest turistfiske

Turistfiske gir levebrød til en rekke småsamfunn langs Norskekysten, men også mange utfordringer. Tollerne har hittil i år beslaglagt dobbelt så mye fisk som i fjor, mens storstilt og industripreget fiskeaktivitet har blitt et nokså vanlig syn i nord.

Flere kystsamfunn som lever av turistfiske er bekymret for at ulovlig drift vil undergrave hele næringen.

– Også i Hasvik opplever vi at utlendinger kjøper privathus og leier dem ut til uregistrerte turister. Omfanget har blitt så stort at vi har rapportert det inn til politiet, forteller ordfører Eva Husby.

Eva Husby ordfører i Hasvik kommune

Eva Husby er en av flere ordførere i Finnmark som er bekymret for uregistrert turisme.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hovednæringen i kommunen med omtrent 1000 innbyggere er fiskeri, og i de senere år har Hasvik blitt synonymt med Storfiskens rike, takket være iherdig markedsføring fra lokale aktører.

– De seriøse aktørene har jobbet hardt. Turistene kommer fra store deler av Europa og dem jeg kaller for cowboyer ser at det er mulighet for å tjene penger på dette, sier Husby.

Hun er bekymret for manglende kontroll over fisken som fanges, sikkerheten til de uregistrerte turistene som står for fangsten, og for renommeet til Hasvik som et fiskested av de sjeldne.

– Denne situasjonen er alvorlig, fastslår Husby.

Sørøya, Sørvær

Hasvik har rundt 1000 innbyggere, men i sommersesongen lokker kommunen mange turister med storfangst på havet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Etterlyser flere regler

Det er gode penger å tjene på turistfiske. En eksklusiv uke i nord koster godt over 20.000 kroner for en kompisgjeng med fiskelyst.

Ordførerne i kommunene som sliter med svart turisme, beskriver situasjonen som uakseptabel, og jobber sammen i Vest-Finnmark regionråd for å komme til en løsning. Lokalpolitikerne er imidlertid ikke alene om å kreve endring.

En av de mest erfarne og største aktørene i fisketurisme i Finnmark, Nordic Sea Angling, ønsker et mer omfattende regelverk for bransjen.

– Det trengs for å luke ut de useriøse aktørene. Det blir stadig flere av dem. Næringen må få flere krav å forholde seg til og mer ansvar, mener administrerende direktør Jimmy Andersson.

Jimmy Andersson

Jimmy Anderssons selskap tilbyr fiskeopplevelser i Havøysund, Nappstraumen og Å. Havseventyr langt mot nord er populært, og Andersson tror ikke det vil bli færre useriøse aktører i næringen, med mindre noen griper inn.

Foto: Nordic Sea Angling

– Hårreisende passivitet

– Årsaken til problemene er den særnorske ordningen med at det er fritt fram for utlendinger å drive turistfiske uten noen slags kontrollert regelverk, sier Jan Olsen.

SV mener man kunne ha ordnet mye med få enkle grep. Grunnleggende er registrering av turistfiskefartøy og innføring av fiskekort.

– Med fiskekort vil vi også få full informasjon om turistfiskets omfang i både fiskedøgn og geografisk fordeling. I dag baserer både forskere, forvaltere og debattanter seg på ren gjetting når betydning av turistfisket skal vurderes og diskuteres, ifølge Olsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30