Krever grundig utredning

Troms fylkeskommune krever grundige utredninger av betydninga det planlagte radarsystemet i Storfjord vil ha for reindrift og jordbruk. Det skal brukes 700 millioner kroner på et nytt radarsystem for å studere atmosfæren over den nordlige halvkulen. Anlegget er planlagt i et viktig område for landbruk. Deler av området brukes også av reindrifta, og er planlagt gjerdet inn.