Krever gransking av forlis

Fylkesordføreren Knut Werner Hansen i Troms krever uavhengig gransking av «Kristine»-forliset utenfor Skjervøy i juli for snart to år siden. I et brev til Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet redegjør Hansen for situasjonen rundt forliset hvor båtens eier Edgar Hansen omkom. Hansen viser til de mange spørsmål som både de etterlatte og kystsamfunnet har i etterkant, og sier at hovedmålsettinga må være å trekke lærdom for framtida.