Krever fortgang for ny kraftlinje

Etter strømbruddet som mørkla hele Nord-Norge, bes statsråden nå om fortgang i avklaring rundt den nye kraftnettutbygginga i nord.

Laila Davidsen

Ordfører Laila Davidsen i Alta ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sørge for fortgang i utbygging av den nye 420 kV kraftlinja til Finnmark.

Foto: Robin Mortensen/NRK

I et brev til Olje- og energiminister Tord Lien, ber formannskapet i Alta kommune om ei avklaring på når den nye kraftlinja fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark kan påbegynnes.

– Vi har ventet lenge i Finnmark på at den avgjørelsen skal gis til Statnett. Det er departementet som må avgjøre dette nå. Vi har ventet siden 2012, og i forrige uke fikk vi på nytt en bekreftelse på hvor sårbar vi er her oppe, sier ordfører Laila Davidsen i Alta kommune.

Konsesjon til kraftlinja ble gitt til Statnett i 2012, men etter innsigelser mot bygginga har saken blitt liggende hos Energidirektoratet.

– Ingen tid å miste

Nå står det 2015 på kalenderen og ordføreren ber ministeren sørge for ei avklaring i saken.

– Vi ser at vi ikke har noen tid å miste. Dette må gjøres så hurtig som overhodet mulig, fastslår hun.

Kraftledninger

Arbeidet på den første strekningen av kraftlinja fram til Balsfjord i Troms startet i fjor.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Statnett jobber med å forsterke linjenettet nordover fra der feilen skjedde i Ofoten 30. januar 2015. Arbeidet på den første strekningen frem til Balsfjord i Troms kom i gang i fjor.

Og Tord Lien har lovet fortgang i arbeidet med kraftlinja videre nordover.

– Vi skal ha klart å lande et ordentlig vedtak i god tid før linjen mellom Balsfjord og Ofoten er ferdigstilt. Det har lite for seg å starte bygging videre nordover før det, sa Lien til NRK 31. januar.

Olje-og energiminsiter Tord Lien (Frp)

Olje-og energiminister Tord Lien sier at dette har vært en prioritert oppgave i departementene fra det øyeblikk han tok over, og de forventer å være ferdig i løpet av 2015.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Vil presse fram avklaring

Davidsen ønsker likevel å holde presset på en avklaring oppe.

– Det ene er sårbarheten og beredskapen når det er så lite kapasitet inn til Finnmark. Det andre er at store etableringenr er forhindret fra å komme til Finnmark når det er så stor usikkert med strømforsyning.

Eksemplevis trekker hun fram dataparkene som har vært etablert i Sverige, der hun mener Finnmark mister mulighetene til å få etablert noe liknende, før linjekapasiteten er på plass.

– I tillegg er olje og gassvirksomheten i Barentshavet avhegig av å få nye linjer hit.