Krever fast redningshelikopter: – Skal vi drukne på denne måten?

Fisker Waldemar Heggelund satt innesperret i en kantret fiskebåt i mørke, kulde og frådende hav. Skipperen døde. Redningshelikopteret kom for sent, mener han. Nå krever flere at det opprettes en redningsbase i Troms.

Forliset av Idrason

Skipperen omkom da «Idarson» forliste i 2010. Nå krever flere at det stasjoneres redningshelikoptre på fast basis i Troms.

Foto: 330 skvadron

Fiskebåten «Idarson» gikk fra Tromsø mot Båtsfjord 21.november 2010. Heggelund var en del av et mannskap på tre da båten kantret, like etter klokken ett om natta. Forliset skjedde ved Brynnilen i Loppa kommune, som ligger på fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark.

«Idarson» lå med 90 graders slagside mot styrbord med store bølger og kulingen fra nordvest mot seg.

– Kom for sent

Klokken tre denne novembernatten slo Hovedredningssentralen i Nord-Norge alarm. Et Sea King-helikopter ble sendt fra Banak i Finnmark, men det måtte ta en omvei på grunn av dårlig vær. Sea King-helikoptrene har ikke avisingssystem, som gjør at de ikke kan fly oppe i skylaget. Derfor måtte det fly nordover, for så og snu og fly langs kysten sørvestover mot havaristen, står det i havarirapporten fra Statens havarikommisjon for transport.

Redningshelikopteret kommer frem til sjarken klokken fem, to timer etter at alarmen gikk. Skipperen var død da de kom frem. Heggelund og den tredje delen av mannskapet satt innestengt i vann i messa, uten mulighet til å knuse ruten for å komme seg ut. Skipperen hadde vært på utsiden av båten.

– Vi ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, en tur som tok rundt 20 minutter. Hadde det vært stasjonert et redningshelikopter i Troms, nærmere enn Banak, hadde trolig skipperen og eieren av båten overlevd, tror Heggelund.

Fisker som overlevde

– Hadde et redningshelikopter vært stasjonert i Troms, hadde trolig også skipperen vært reddet, mener pensjonert fisker Waldemar Heggelund fra Lenvik i Troms.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Nært politi og sykehus

Svein Tore Pettersen, sjef for 330 skvadronen på Sola i Rogaland, som driver redningshelikoptrene, mener nå at det bør opprettes en base med to redningshelikoptre i Troms. I dag er de fire helikoptrene vi har nord, stasjonert i Bodø og Banak.

– Vi har en betydelig økning av redningsoppdrag som gjør at det kan bli lite med to baser i nord. Faglig sett har vi behov for å fylle gapet mellom Bodø og Banak, sier Pettersen.

Svein Tore Pettersen i 330

– Vi trenger en base i Troms for å fylle gapet mellom Bodø og Banak, mener sjefen for 330 skvadronen, Svein Tore Pettersen.

Foto: NRK

En slik base burde ifølge Pettersen ligge hvor redningshelikoptrene kan gjøre en best mulig jobb. Det er en beslutning Justis- og beredskapsdepartementet må ta, forklarer han.

– For å gjøre en god jobb må vi ta hensyn til nærhet til sykehus, brannvesen, politi og klatregruppe og nærheten til havet. Tromsø vil faglig sett vær et godt sted, men vi kan jobbe ut fra andre steder hvis det blir besluttet, sier Pettersen.

Politiet støtter forslaget

Politiet i Troms sier det er et stort behov for redningshelikoptre i fylket. I dag har politiet kun Forsvarets Bell-helikoptre til å hjelpe seg med, men seks av Forsvarets helikoptre skal flyttes fra Bardufoss til Rygge i Østfold.

– Et redningshelikopter i Troms ville gitt oss en helt annen beredskap til å håndtere store ulykker, ikke minst muligheten til å operere ute på havet, sier stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt.

Morten Pettersen nært

Morten Pettersen, stabssjef i Troms politidistrikt mener et redningshelikopter i Troms vil styrke beredskapen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier dette er hennes ansvar. Hun ser at behovet for bedre helikopterberedskap i Troms og vil jobbe med saken.

– Vi trenger helikoptre med heis. Det er nødvendig med den økte aktiviteten vi ser i nord, sier Smines Tybring-Gjedde.

Et enstemmig Troms fylkesting krever at det etableres en ny base for redningshelikopter på Bardufoss. En redningshelikopterbase i Troms vil være viktig for beredskapen, vedtok fylkestinget i en uttalelse torsdag ettermiddag.

– Det er en styrke at et samlet fylkesting står bak kravet, sier Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein