Krever erstatning før ferien

Samer som kjemper for erstatning for tapt skolegang truer med aksjoner, dersom de ikke får utbetalt erstatning før ferien.

Foreningen for utdanningsskadelidte samer i Kautokeino (USKAV) truer med aksjoner i Oslo hvis de ikke får utbetalt erstatning før ferien.

Tusen samer venter

-Etter å ha kjempet i over 20 år for å få oppreisning for tapt skolegang og fornorskning, er tålmodigheten slutt, sier nestleder i USKAV, Ole Larsen Gaino.

I april 2005 vedtok Stortinget billighetserstatningsordning også for utdanningsskadelidte samer. Nærmere tusen eldre samer venter nå fortsatt på erstatning fra Staten fordi saksbehandlingen ennå ikke er ferdig.

Det er Justissekretariatet som mottar søknadene og klargjør de til Billighetserstatningsutvalget. Før søknadene sendes til utvalget skal Utdanningsdirektoratet sjekke at opplysningene om tapt skolegang stemmer.

Håper på raskere behandling

Søknadene har hopet seg opp fordi det har vært for få som har jobbet med å kontrollere opplysningene om tapt skolegang i direktoratet. Men Statssekretær for samiske spørsmål, Berit Oskal Eira, sier man nå har satt inn flere folk i dette arbeidet.

– Utdanningsdepartementet vil sette inn flere folk som skal jobbe med akkurat å forberede uttalelser til søknadene i Utdanningsdirektoratet, så da vil det bli en økning av personer fra 1 1/2 stilling til ca. 5 stillinger, sier hun.

– Vil dette føre til at søknadene til de utdanningsskadelidte samene blir behandlet raskere?

– Det får vi da håpe, svarer Oskal Eira.