Krever drøye åtte og seks års fengsel for narkotiltalte advokater

Statsadvokatene mener å ha sterke bevis mot de to advokatene som er tiltalt i den store amfetaminsaken i Tromsø. Torsdag la de ned påstand om henholdsvis 8,5 og drøye 6 års fengsel.

Jensen og Henstein

LA NED PÅSTAND: Statsadvokatene Kirsti Jullum Jensen og Hugo Henstein presenterte aktoratets påstand i den store amfetaminsaken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– At de har operert som advokater må anses som skjerpende i straffeutmålingen, sier statsadvokat Kirsti Jullum Jensen.

Den flere uker lange rettssaken mot fem menn som er tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin, går mot slutten.

På tiltalebenken sitter blant andre to tidligere advokater fra Tromsø.

– Som advokat har du en spesiell tillit fra samfunnet. Den har de brutt. Advokater får også tilgang på en del taushetsbelagt informasjon. Den kunne de misbruke i narkotikavirksomheten, sier Jensen og fortsetter:

– En av de tiltalte advokatene har også operert som forsvarsadvokat i mange år. Da har han tilegnet seg kjennskap til rettssystemet, som han kan ha misbrukt.

Kun én av de fem tiltalte mennene erkjenner fullt og helt straffskyld. Men statsadvokatene Kirsti Jullum Jensen og Hugo Henstein var ikke i tvil om skyldspørsmålet da de la frem sine påstander i retten.

Påstand om flere år i fengsel

Den høyeste strafferamma for lovbruddene i saken er 15 år i fengsel. I narkotikasaker skal straffen baseres på type narkotika, styrke på stoffet og mengde.

– Mengden i denne saken er så ekstraordinært stort, at utgangspunktet må være lange fengselsstraffer for alle, sa statsadvokat Kirsti Jullum Jensen.

Statsadvokatene mener de tiltalte skal dømmes på følgende vis:

 • Den tyske hovedmannen skal dømmes til fengsel i 8 år. Det inkluderer et fradrag for styrkegraden på narkotikaen og hans samarbeid med politiet.
  Statsadvokaten mener tyskeren var mellommann for bakmennene i Tyskland og personer i Norge. Tyskeren ansees som hovedmannen i Norge.
 • Serberen skal dømmes til 11 år i fengsel.
  Statsadvokaten mener serberen kom til Norge for å ta del i den ulovlige virksomheten, og at han skulle stå for oppbevaring og salg av narkotikaen.
 • Tromsøadvokaten som har innrømmet salg av 1,9 kilo amfetamin skal dømmes til fengsel i åtte år og seks måneder. Strafferabatt for å ha hjulpet politiet er trukket fra.
  Statsadvokaten mener advokaten var mottaker og distributør av 2016-partiet og involvert i innføringen av 2017-partiet. De mener advokaten hadde direkte kontakt med bakmannen i Tyskland, og var en sentral part på mottakersiden i Norge. At den tiltalte har vært advokat bør være skjerpende, mener statsadvokaten.
 • Den andre advokaten skal dømmes til seks år og tre måneder i fengsel. Dette inkluderer fradrag for advokatens utfordringer da han satt i varetekt.
  Statsadvokaten mener han var viktig i form av det praktiske for narkotikavirksomheten. Blant annet skal advokaten ha satt parter i kontakt, bestilt reiser og sørget for losji. Statsadvokaten mener også det er skjerpende at mannen har vært advokat på samme tid som han skal ha vært involvert i narkotikavirksomheten.
 • Tromsømannen som erkjenner delvis straffskyld skal dømmes til åtte års fengsel.
  Statsadvokaten mener mannen har hatt rolle som lokal selger, med flere underselgere.
 • Dersom de fem tiltalte blir dømt til fengsel, vil tida de har sittet i varetekt trekkes fra.
 • Påtalemyndigheten legger også ned påstand om å inndra penger de tiltalte skal ha tjent på narkotikasalg. Det vil si drøye 3,2 millioner kroner for tyskeren, 459 000 kroner for advokaten som har innrømmet narkosalg, og 2,8 millioner kroner for den tiltalte Tromsø-mannen.