Krever brukerundersøkelser

Nordnorske kommuner er dårligst på systematiske brukerundersøkelser i sykehjem, viser en oversikt fra Forbrukerrådet. Mens det på landsbasis er 40 prosent av norske kommuner som ikke gjør brukerundersøkelser, er tallet for Finnmark før fylkessammenslåingen, 11 prosent og Troms 38 prosent. Fagdirektør i forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, mener det bør settes krav til kommunene.