Krever beiteland på reinfri øy

En planlagt vindkraftpark i Snefjord i Måsøy kommune kan skape konflikt mellom innbyggerne på Rolvsøy og reineiere. Det fordi reineierne krever beiteland på øya i erstatning for tapt land rundt vindkraftparken.

Rolvsøy, Måsøy kommune

Her på Rolvsøya i Måsøy kommune, ønsker reinbeitedistrikt 16 erstatningsbeite for tap av beite i Snefjord. Det dersom det blir bygd ut vindkraftpark der.

Foto: NRK

I 2020 kan en av landsdelens største vindkraftanlegg stå klart på fjellene rundt Snefjord i Måsøy kommune i Finnmark.

Bygges dette så vil inntil 20 kvadratkilometer verdifullt reinbeiteland gå tapt, hevder reineierne i området.

Nå krever de erstatning i form av nytt beiteland på Rolvsøy i samme kommune, en øy som så langt har vært reinfritt område.

Mister beiteland

Klemet Amund Eira

Nestleder Klemet Amund Eira i reinbeitedistrikt 16, sier de mister verdifullt beiteland i Sneford der den nye vindkraftparken planlegges.

Foto: Anne Berit Anti / NRK

– Hvis det blir vindpark i Snefjord så mister vi beiteland. Det er jo manko på beiteland, særlig i reinbeitedistrikt 16 der det er mange siidaandeler, og snakk om å avkorte reinantallet. Da må vi ha en kompensasjon for beiteland. Det nytter ikke å bare betale med kroner og øre hele tida, sier nestleder Klemet Amund Eira i reinbeitedistrikt 16.

Selvfølgelig er reineirne redd for kraftige rekasjoner fra folk på øya, men Eira tror ikke folk skal være redd for dette. Han sier de skal få en dialog med reinbeitedistrikt, kommunen og Finnmark Kraft før det eventuelt skjer.

– Det er opp til kommunen hvordan det skal løses, mener han.

Stor motstand

– Vi kommer til å be om en konsekvensutredning. Og det er naturlig at Finnmark kraft betaler for den. Det er også mye privat eiendom på øya, som må være med i utredninga, påpeker Jan Magne Olsen, leder for Rolvsøy bygdelag.

Utfordringen ligger i de mange private eiendommene på den 90 kvadratkilometer store øya.

Olsen sier det på Rolvsøya allerede er stor motstand mot å få reinbeite der, ettersom det har vært reinfritt i alle år.

– Det er veldig uklart hva vi kommer til å sitte igjen med, sier Olsen.

50-60 turbiner

John Masvik

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft, sier de planlegger en vindkraftpark med 50-60 turbiner i Snefjord.

Foto: Pressebilde

– Vi planlegger et stort vinkraftprosjekt i Snefjord med 50-60 turbiner, på et totalt areal på rundt 15-20 km2, forteller administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft.

Når Finnmark Kraft nå kommer med et så stort industrianlegg i et veldig viktig område for reindrifta, mener han det er viktig og bra at kommunen kjører en prosess i tilknytning til det.

– Det blir et folkemøte på Rolvsøya 7. oktober, så får man deretter vurdert om det er en reell mulighet å bruke Rolvsøya til reinbeite, fortsetter Masvik.

Kostnadsramma på prosjektet er 1,5-2 milliarder kroner, og i størrelse så er dette fire ganger større enn vindkraftparken på Havøygavlen - også den i Måsøy kommune.

Avventer til folkemøtet

Om alt går som planlagt kan de rundt 60 vindkrafttturbinene innen 2020 levere såkalt grønn kraft til 20.000 husstander.

Grønt er det også på Rolvsøya, noen kilometer ut i havgapet, men langt fra den planlagte vindkraftparken i Snefjord. I alle år har Rolvsøy vært forbudt område for reineierne. Det kan det bli slutt på.

– Vi avventer til folkemøte har vært. Kommunestyret har ikke tatt stilling her, for vi vil høre hva folk sier. Rolvsøya er kun et alternativ, det er ikke noe som er krevd, sier varaordfører Gudleif Kristiansen i Måsøy kommune.

Kristiansen sier de vet at det å få rein ut til øyene er en betent sak. Derfor ønsker kommunen et folkemøte for å se hva man får igjen.

Eira sier på sin side at Rolvsøy kan være det eneste alternativet som erstatningsland, for det reineierne taper ved et vindkraftanlegg i Snefjord.

– Det har jo vært sauebeite på Rolvsøya, så det egner seg hundre prosent til reinbeiteland, sier Eira.

Havøygavlen vindpark, Måsøy

Det nye vindkraftprosjektet i Snefjord er fire ganger større enn Havøygavlen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK