Krever at rådmann går av etter en rekke lovbrudd: – Det er svært alvorlig

Rapport avdekker at rådmannen i Kvænangen har brutt loven i lengre tid. Nå har politikerne fått nok.

Rådhuset i Kvænangen kommune

– UNDERGRAVER DEMOKRATIET: KS-leder i Troms Marianne Bremnes mener rådmannen i Kvænangens manglende handlekraft er et svik mot demokratiet.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Rådmannen er pålagt etter kommuneloven å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes. Men i Kvænangen i Nord-Troms har revisjonsfirmaet KomRev Nord avdekket at av 26 vedtak er kun seks fullt ut iverksatt, åtte er delvis iverksatt og 12 er ikke iverksatt.

Flere folkevalgte krever nå rådmannens avgang.

– Alle er enige i at rådmannen ikke har gjort jobben sin, og det går ut over befolkningen i første omgang. Folk kan ikke bruke tjenestene i kommunen fordi rådmannen svikter, sier Kurt Solheim i Kystpartiet til NRK.

Lokalsamfunnet med sine 1200 innbyggere har ifølge Solheim stoppet opp.

– Vi er fortvilt fordi vi sliter administrativt og politisk, og befolkningen får ikke svar. Alt av lover og regler er brutt.

Ordfører Kvænangen kommune

SKAL BESTEMME SEG: Kommunestyret i Kvænangen skal ta en avgjørelse i saken i slutten av september, forteller ordfører Eirik Losnegard Mevik (Ap).

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ordfører Eirik Losnegard Mevik (Ap) sier KomRev Nords funn er alvorlig for kommunen.

– Dette har vært en lang sak i Kvænangen og noe jeg som ordfører har prøvd å ta tak i. Nå må kommunestyret ta saken, sier han.

– Undergraving av demokratiet

KS-leder i Troms Marianne Bremnes har fulgt saken i Kvænangen en stund og mener rådmannens unnlatelse er undergraving av demokratiet.

– Kommunestyret er satt til å utføre gode vedtak for sine innbyggere, og administrasjonen ved rådmannen skal utføre de samme vedtakene. Når det ikke blir gjort så blir det en kommune som blir stående i et vakuum, hvor det til slutt går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er svært alvorlig, sier hun til NRK.

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få rådmann Frank Pedersen i tale, uten å lykkes. Vi har blant annet stilt spørsmål om hvorfor ikke ting er blitt gjort i kommunen, hva rådmannen har gjort siden kommunen fikk refs av Fylkesmannen i fjor, og hvordan han skal rette opp i dette.

Kvænangen på bunn

Kvænangen er blant kommunene i landet som sliter mest med å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. I Kommunal Rapports Kommunebarometeret, havner Troms-kommunen på 400. – plass av totalt 422 kommuner. Barometeret måler blant annet barnevern, økonomi og skole.

Videre viser tall (2017) fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at så mange som 18,3 prosent av alle barna i kommunen lever i lavinntektsfamilier. Det er landets 6. fattigste kommune å vokse opp i for barn.

Kommunestyresakene som rådmannen har unnlatt å iverksette over lengre tid, omfatter nettopp vedtak som blant annet skal sikre økonomisk kontroll i kommunen, samt at kommunen gir barna et tilbud de har krav på.

Fikk ny tillit i vår

Senest i februar fikk rådmannen kritikk fordi han ikke har besvart kontrollutvalget – kommunens vaktbikkje – siden 2015. Flertallet i kommunestyret vedtok da å starte forhandlinger om en sluttavtale. Men i vår gjorde flertallet helomvending og ga rådmannen ny tillit.

KomRev Nords rapport understreker nå tidligere påstander om at Kvænangen har en rådmann som ikke utfører sine oppgaver i henhold til kommuneloven – og som ikke svarer på kommunestyrets bestilling.