Hopp til innhold

Krever at Norge tredobler vern av havet

Minst 30 prosent av verdens hav må fredes mot oljeboring, gruver – og fiske. Det krever Greenpeace. Fiskebåtrederne er langt på vei enig med dem.

Krever at Norge verner mer hav

HAV: Smeltende is fra isbreer flyter utover i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard.

Foto: Are Føli / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Men Norges ambisjoner begrenser seg til å verne 10 prosent av havet.

Det er for lite, sier Halvard Raavand, havrådgiver i Greenpeace.

– Vi synes det er pinlig at Norge som liker å kalle seg en ledende havnasjon er langt unna målet om å verne 10 prosent av norske havområder innen 2020.

Myndighetenes egne tall viser at 3 prosent av havet er vernet så langt. Det vil snart stige til 5 prosent hvis vernet av Lopphavet i Finnmark blir vedtatt som foreslått.

Men fortsatt er man bare halvveis til det gamle målet. Og da bruker vi tall som ifølge Greenpeace er kraftig sminket. Tallene omfatter nemlig bare deler av Norges hav – det som ligger innenfor territorialgrensa på 12 nautiske mil. Og naturmangfoldsloven hindrer vern av områder lenger ut:

– Og faktisk er det sånn at i Norge finnes det ikke engang mulighet til å verne hav utenfor 12 nautiske mil. Her må Norge skjerpe seg.

Halvard Haga Raavand i Isfjorden på Svalbard

RESFER: Norsk lov hindrer at vi verner havet utenfor 12-milsgrensa. Loven må endres, og Norge må skjerpe seg, sier Halvard Raavand i Greenpeace.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forsinket, men på sporet

Klima og miljøminister Ola Elvestuen skriver til NRK at planen for å verne de nødvendige 10 prosentene kommer neste år, altså samme år som vernet egentlig skulle vært gjennomført.

Innen den tid vil Greenpeace sette nye og høyere mål – om tre ganger så mye vern.

Ikke bare oljeboring og gruvedrift på havbunnen bør forbys, men også fiske. Likevel er fiskebåtrederne med på notene, sier sjefen for organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk.

– Vern og bruk må jo gå hand i hand. Skal vi hente mat i framtida, må vi hente det fra havet. Men å verne 30 prosent skulle være uproblematisk, sier Maråk til NRK.

Audun Maråk

Audun Maråk, sjef i Fiskebåt.

Foto: NRK

Overskudd fra verneområder

Målet er vitenskapelig fundert og vedtatt av den internasjonale kongressen for naturvern, sier Raavand.

– Kravet om 30 prosent marint vern er ikke en ide som har kommet fra Greenpeace, men vi lytter til forskerne og pusher politikerne til å høre på forskerne.

Erfaringer fra andre havområder viser at verneområder produserer et overskudd av fisk som sprer seg. Dermed skal det ikke bli noe tap for fiskeriene, alt i alt.

– Marint vern lar fiskestammer vokse seg større igjen, så også fiskerinæringa vil tjene på mer og strengere marint vern.

Kvalsund

SJØDEPONI: Greenpeace krever at mer hav vernes mot oljeboring, fiske og gruver. I Repparfjorden i Finnmark har Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Fiskerne stolte av Norge

Mens Greenpeace synes Norges innsats internasjonalt er pinlig dårlig, mener Audun Maråk i Fiskebåt at Norge tvert imot er en ledestjerne for forvaltning av havet.

– Vi er gode fra norsk side når det gjelder forvaltning av havområder. Vi har andre nasjoner som er like dyktige, og så har vi dem i den andre enden. Det er viktig at dette arbeidet skjer gjennom internasjonalt forpliktende samarbeid, slik at alle blir omfattet. Det er kun på den måten det kan få den virkningen vi alle ønsker, sier Maråk.