Krever 255 millioner kroner

Tre grunneiere krever 255 millioner kroner av vindkraftutbygger i Kattfjord på Kvaløya. Det skriver Dagens Næringsliv. Grunneierne mener avtalen mellom dem og Nordlys vind ble brutt og hevet fra deres side i oktober i fjor, og at utbygginga etter den tid er ulovlig. Ifølge grunneierne har utbyggeren også tatt ut altfor mye masse fra eiendommene deres. Saken skal behandles av Nord-Troms tingrett.