Krever 17 års fengsel for drapet på Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan

Mannen som er tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998, må dømmes til 17 års fengsel. Det mener aktor i lagmannsretten som behandler en av norgeshistoriens største drapsmysterier.

Sjøvegandrapet kollasje

Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter og kanskje den mest og best etterforskede i norsk rettshistorie.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

En mann fra Sri Lanka ble i Nord-Troms tingrett 25. april dømt til elleve års fengsel for å ha drept og voldtatt da 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998. Dommen ble anket umiddelbart.

Statsadvokaten mener nå å ha fått ytterligere bevis for at mannen var over 18 år da drapet skjedde, og la mandag ned påstand om 17 års fengsel.

– Å få en påstand på 17 års fengsel tar han selvfølgelig veldig tungt. Han håper å bli frikjent, sier tiltaltes forsvarer Alexander Greaker.

Den tiltalte nekter fortsatt straffskyld.

Tvil om alder

Tiltaltes alder ble et sentralt punkt da saken var oppe for tingretten. Aktoratet mener han er født i 1976, mens forsvaret sier han er født i 1980, og at han dermed var under 18 år da drapet fant sted.

I straffeloven er straffen begrenset til 15 års fengsel for gjerningspersoner under 18 år. I tingretten ble det fastslått at tvilen om når han er født var så stor at man ikke kunne se bort ifra den.

Alexander Greaker

Mannens forsvarer Alexander Greaker mener det er åpenbart at den tiltalte mannen var under 18 år da drapet fant sted.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi mener det er helt åpenbart og klart at han var under 18 år i det aktuelle tidsrommet. Det er basert på sakkyndige vurderinger, sier mannens forsvarer og legger til;

– Det foreligger blant annet røntgenundersøkelser fra 1998 som nå i senere tid har blitt fornyet, og det er blitt gjort nok en ny sakkyndig vurdering som støtter opp under resultatet om at han var under 18 år på tidspunktet.

– Venter i spenning på dommen

Påtalemyndigheten mener imidlertid fortsatt å kunne bevise at mannen er født i 1976 og at han var over 18 år da drapet fant sted. Før ankesaken innhentet påtalemyndigheten den tiltalte mannens fødselsattest, opplyste aktor i saken, statsadvokat Torstein Lindquister.

Han mener fødselsattesten beviser at tiltalte ble født i 1976, og dermed var eldre enn 18 år da drapet fant sted.

– Det vi får fra offisielt hold på Sri Lanka, må man legge til grunn at er ekte, sa Lindquister.

Tiltaltes forsvarer Alexander Greaker sier de nå vil vente i spenning på dommen som faller om rundt 10 dager.

– Vi håper lagmannsretten tar i betraktning alle de momentene vi har trukket fram under prosedyrene i dag, så får vi vente og se.