Krevende år for norske fiskere

Kvoteøkning og markedsproblemer har gitt mer arbeid og lavere betaling for norske fiskere i 2013.

Torskefiske

Tross god torskefangst for norske fiskere har økt kvote og markedsproblemer gjort at det er fiskerne som taper på det.

Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Norske fiskere tok store deler av regningen for den store kvoteøkningen og markedsproblemen for torsk i 2013, melder Norges Råfisklag i en pressemelding.

– Fiskerne oppnådde hele 27 prosent lavere priser for fersk torsk enn i 2012. Sagt med andre ord: Fiskerne fikk betydelig mer arbeid og høyere driftskostnader for lavere betaling, skriver informasjonsleder Thor E. Kalsaas i Norges Råfisklag i pressemeldingen.

Det er en nedgang på 380 millioner kroner eller 7 prosent lavere omsetning for norske fiskere fra 2012 til 2013.

Den store kvoteøkningen på torsk i 2013 får mye av skylda for dette. Allerede i 2012 ble det meldt om store kvoteøkninger for torsk, noe markedet reagerte negativt på.

I ettertid har det vist seg at medisinen nok var rett for å sikre flyt og avtak for over 30 prosent økt kvantum av torsk, i et marked med avventende og usikre aktører

For fersk torsk fra norske fiskere ble det betalt hele 27 % lavere priser enn i 2012. Det til tross for at totalkvantumet på torsk var 56.000 tonn eller 6 prosent høyere enn i 2012.

Samtidig har hyse og seifangsten gått ned fra 2012 til 2013, ifølge Råfisklaget.

Minsteprisene for hovedstørrelsen av torsk er nå i forkant av 2014-sesongen justert opp til kr 11,25 pr. kg. Det går dermed mot litt lysere tider for fiskerne dette året.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo