Hopp til innhold

Krevende år for norske fiskere

Kvoteøkning og markedsproblemer har gitt mer arbeid og lavere betaling for norske fiskere i 2013.

Torskefiske

Tross god torskefangst for norske fiskere har økt kvote og markedsproblemer gjort at det er fiskerne som taper på det.

Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Norske fiskere tok store deler av regningen for den store kvoteøkningen og markedsproblemen for torsk i 2013, melder Norges Råfisklag i en pressemelding.

– Fiskerne oppnådde hele 27 prosent lavere priser for fersk torsk enn i 2012. Sagt med andre ord: Fiskerne fikk betydelig mer arbeid og høyere driftskostnader for lavere betaling, skriver informasjonsleder Thor E. Kalsaas i Norges Råfisklag i pressemeldingen.

Det er en nedgang på 380 millioner kroner eller 7 prosent lavere omsetning for norske fiskere fra 2012 til 2013.

Den store kvoteøkningen på torsk i 2013 får mye av skylda for dette. Allerede i 2012 ble det meldt om store kvoteøkninger for torsk, noe markedet reagerte negativt på.

I ettertid har det vist seg at medisinen nok var rett for å sikre flyt og avtak for over 30 prosent økt kvantum av torsk, i et marked med avventende og usikre aktører

For fersk torsk fra norske fiskere ble det betalt hele 27 % lavere priser enn i 2012. Det til tross for at totalkvantumet på torsk var 56.000 tonn eller 6 prosent høyere enn i 2012.

Samtidig har hyse og seifangsten gått ned fra 2012 til 2013, ifølge Råfisklaget.

Minsteprisene for hovedstørrelsen av torsk er nå i forkant av 2014-sesongen justert opp til kr 11,25 pr. kg. Det går dermed mot litt lysere tider for fiskerne dette året.

Nyheter fra Troms og Finnmark