Hopp til innhold

Strid om reingjerde

To reinbeitedistrikt er enige om å bygge et ni mil langt reingjerde over Ifjordfjellet. Men Direktoratet for Naturforvaltning mener gjerdet vil skade dyreliv og friluftsliv, og går imot.

Rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Reindriftsrepresentant Magne Ballovara forklarer at gjerdet skal beskytte vinterbeitet til reinbeitedistrikt 9 i Tana.

– Dette er rett og slett en kamp for å få leve, for å få planlagt økologisk og økonomisk reindrift framover i tid.

Reingjerdetrasé Ifjordfjellet

Her skal reingjerdetraséen gå.

Foto: Grafikk: Paul K Egell-Johnsen

Avtale

Reinbeitedistrikt 9 i Tana og distrikt 13 i Karasjok avtalte sommeren 2006 å bygge et ni mil langt reingjerde over Ifjordfjellet. Dette for å hindre at reinflokkene blander seg, og at Karasjokflokken ødelegger vinterbeitet i Tana.

– Vi opplever et nedtråkket beite når vi kommer tilbake til vinterbeitet. Vi har et ansvar for at dyrene våre skal få mat, og det ansvaret akter vi å ta. Men da må vi også få et naturlig skille mellom høst, vinter og sommerbeite, sier Ballovara.

Går imot

Direktoratet for Naturforvaltning mener flokkene er for store og må reduseres. a vil saken løses uten et stort naturinngrep, som de mener at det skader både fjellrev, jerv og rype.

Anne Greve i Forum for Natur og Friluftsliv i Finnmark er også imot dette gjerdet.

- Vi anser det for å være et stort naturinngrep som vil berøre både dyreliv og fauna, og det vil være til hinder for friluftsliv, sier Greve.

Gjerdet vil hjelpe

- Jeg er helt enig med de som vil verne om naturen, og det beste middelet for å få mer ro i de områdene, er å sette opp et gjerde. Det blir en stille gjeter. I dag er det mye motorferdsel i området, og du får oppkjørte myrområder og masse spor i området, sier Ballovarra.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Troms og Finnmark