Hopp til innhold

Krangel om reservedeler kan velte gruva

Stans av reservedeler fra en underleverandør kan føre til konkurs for Sydvaranger Gruve i Kirkenes.

Sydvaranger gruve i Kirkenes

Sydvaranger gruve i Kirkenes har lenge vært truet av konkurs på grunn av den lave prisen på jernmalm.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Sydvaranger Gruve er med sine 400 ansatte en hjørnesteinsbedrift i Kirkenes. Bedriftens skjebne har lenge vært uviss. Dagens Næringsliv skriver at selskapet har tapt rundt halvannen milliard kroner det siste halvannet året og bare har finansiering til å drive ut oktober. Prisen på jernmalm har falt mer enn 60 prosent siden toppen i 2011.

Avisen skriver at underleverandøren Pon Equipment, som leverer gruveutstyr, har nektet å levere reservedeler til selskapet. Sydvaranger har saksøkt Pon med krav om at leveransene gjenopptas øyeblikkelig. Ifølge en fersk kjennelse fra Oslo byfogdembete skriver Sydvaranger at leveringsnekten fra Pon kan medføre konkurs for gruveselskapet i løpet av få dager. Ifølge kjennelsen mener Pon at Sydvaranger kan kjøpe reservedeler fra andre, men dette avviser gruveselskapet og mener Pon har monopol.

Direktør Michael Kristensson i Pon Mining sier selskapet i flere år har hatt en avtale med Sydvaranger om service- og reservedeler til gruveselskapets maskiner. Kristensson viser til at Sydvaranger har sagt opp denne avtalen.

– Vi ønsker nå at retten skal vurderer om vi er tvunget til å levere reservedeler, til tross for at motparten har sagt opp avtalen. Vi mener en ikke kan påberope seg en avtale som en selv har sagt opp ensidig, sier Kristensson.

Les også: