Hopp til innhold

Krafttak for mineralnæringa i Finnmark møter motstand

– Norge trenger et krafttak for mineralnæringa i Finnmark, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen. Men initiativet møter sterk motstand, blant annet fra Sametinget.

Kobber

Stortingsrepresentant Helga Pedersen ivrer for mineralleting blant annet ved Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi vil ha en mineralnæring i Norge, men vi må sikre samiske rettigheter og dempe konfliktnivået rundt gruveetableringer, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet.

Pedersen er en av ti arbeiderpartirepresentanter som nylig ba Stortinget om ei evaluering

Helga Pedersen

Helga Pedersen mener mineralene fra Finnmark trengs i miljøvennlige produkter.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

av hele mineralloven, det de kaller et krafttak for mineralnæringa.

Dagens gruvedebatt i Nord-Norge handler først og fremst om gruveselskapet Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden i Finnmark. Gruva er omstridt både på grunn av avfallsutslipp i fjorden, et såkalt sjødeponi, og fordi reindrifta har beiter i området.

Nå mangler Nussir en driftskonsesjon for å starte opp, og den skal snart behandles av Direktoratet for mineralforvaltning.

Vil ikke godta mineralvirksomhet i samiske områder

Konflikten mellom myndighetene, næringa og de samiske interessene bunner i dyp mistillit, sier sametingsråd for klima og miljø, Inger Eline Eriksen, fra partiet Árja.

– Sametinget har ikke godkjent mineralloven, og da blir det vanskelig for Sametinget å godta mineralvirksomhet i samiske områder, sier Inger Eline Eriksen.

Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen mener Sametinget først må godkjenne mineralloven for å godta mineralvirksomhet i samiske områder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eriksen har ingen tiltro til at samiske interesser vil bli tatt mer hensyn til om det nå kommer en ny stortingsmelding om mineralvirksomhet i Norge, slik de ti arbeiderpartirepresentantene vil.

Vi kan jo bruke Nussir-saken som et konkret eksempel. Finnmark Arbeiderparti har støttet Nussir. Der er urfolksrettigheter brutt. Det viser hva som er realitetene bak Arbeiderpartiets synspunkt på urfolksrettigheter, nemlig at dem trenger man ikke å følge, sier Inger Eline Eriksen.

Finnmark har «grønne mineraler»

Men en livskraftig mineralnæring i Norge er nødvendig, mener Helga Pedersen. Hun ser den også som en del av det grønne skiftet.

– Vi vet at Norge og Nord-Norge er rikt på metaller vi trenger i elbiler, vindmøller og andre bærekraftige miljøløsninger.

For Pedersen er også arbeidsplasser denne næringen vil skape lokalt viktig. Men mange er skeptiske til mineralnæringen på grunn av forurensing og tap av beitemuligheter for reindrifta. Likevel vil Helga Pedersen ha et helt annet trykk i mineralsaker, med kortere saksbehandlingstid og mer forutsigbarhet i behandlinga.

– Vi ønsker å få ned saksbehandlingstida, vi mener det er viktig å styrke kommunene sin kompetanse på det her. Så er det viktig å styrke mineralforvaltningen i Trondheim for å gjøre gode vurderingen av miljø og samiske rettigheter. Det skal vi ikke ta lett på, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen.