Kraftselskapet mener de kan bruke politiet for å bytte strømmåler

– I ytterste konsekvens kan vi koble på namsmannen for å få adgang til boligen, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Jørn Larsen

Jørn Larsen som er svært kritisk til at kraftselskapene vil tvinge seg inn hos folk for å bytte strømmåler.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Datamann og strømkunde Jørn Larsen i Tromsø vil ikke slippe montørene fra det lokale kraftselskapet inn i huset sitt for å bytte strømmåler

– De vil kartlegge og legge om mitt forbruksmønster. Det stiller jeg meg undrende til. Jeg vil ikke bli overvåket, sier Larsen.

automatisk strømmåler

Avlesing av en automatisk strømmåler.

Foto: Gard Brox Jenssen

– Det er nettselskapet som eier måleren og har ansvar for å bytte ut den etter et visst antall år. Nå er vi der at mange er blitt gamle og skal byttes ut, sier informasjonssjefen i Energi Norge.

– Uheldig å ikke akseptere legeattest mot smarte strømmålere

Avtalen om adgang er klar

Med hvilken lovhjemmel gjør dere det?

– Det står i avtalen mellom nettselskapet og kunden at nettselskapet har krav på adgang til boligen, og også bestemme hvilket utstyr de skal ha.

Aslak Øverås

Nettselskapet har krav på å komme inn i boligen, sier Aslak Øverås i Energi Norge.

Foto: Energi Norge

Aslak Øverås sier de nye automatiske strømmålerne måler strømforbruket hver time gjennom døgnet, altså hvor mye strøm kunden bruker i timen.

– Målerne sier ingen ting om hva du bruker strømmen til, for eksempel hva du spiser til middag eller hva du ser på tv, forklarer han.

Kan ikke dele informasjon

Informasjonssjefen i Energi Norge opplyser at strømmålerne sender informasjonen inn til nettselskapet, normalt en gang i døgnet, på en kryptert linje. Og nettselskapet har ikke anledning til å dele denne informasjonen med andre, uten strømkundens samtykke.

– Men nettselskapene gir råd om å endre strømforbruket og bruke elektriske apparater om natta. Det frarådet jo forsikringsselskapene?

– Vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskiner eller andre apparater om natta. Man kan legge om forbruket uten at det går ut over sikkerheten i hjemmet, understreker Aslak Øverås.

Datatilsynet bekymret

Datatilsynet tok allerede i 2007 opp saken, fordi de var bekymret over at personvernet ikke ble overholdt, forteller fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

– Dette er noe vi også har vært bekymret for, at selskapene via disse opplysningene kan se hva som skjer inne i hjemmet.

– Når strømforbruket blir avlest en gang i timen, så må dette behandles som personopplysninger som skal beskyttes. Men vi tapte diskusjonene om hyppigheten av avlesingen av målerne da dette var på høring, sier Årnes til NRK.