Kors-nekt og krav om livssynsnøytralitet fra UDI skaper reaksjoner

– Å fjerne kors og kristne symboler fra midlertidige asylmottak er et unødvendig svar på et krav ingen asylsøkere meg bekjent har fremmet, mener KrFs Hans Olav Syversen.

Kors på vegg

UDI-regler gjør at kristne symboler måtte tas ned når misjonssted i Sørreisa skulle bli akuttmottak.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

– Jeg synes nok at kravspesifikasjonen fra Utlendingsdirektoratet er av det overengstelige slaget. Jeg har ikke oppfattet at asylsøkerne ser på dette som noe problem, sier Syversen til NTB.

– Dersom noen skulle reagere på at det henger et kors på veggen, bør man realitetsorientere vedkommende og fortelle at mottaket til vanlig er leirsted som eies av en kristen organisasjon, påpeker KrF-profilen.

Syversen har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp), der han ber statsråden svare på om han stiller seg bak UDIs retningslinjer eller om praksisen bør endres.

– Jeg kan ikke skjønne at det er et problem om det henger et kors på veggen, så lenge det gjøres klart at det er tros- og religionsfrihet i Norge, sier Syversen.

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen i profil

KrFs Hans Olav Syversen reagerer på at akuttmottak må være livssynsnøytralt.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Må være livssynsnøytralt

Bakgrunnen for saken er et oppslag i NRK og senere i avisen Dagen. I artiklene framgår det at kristne symboler som kors må fjernes fra lokaler som vurderes som asylmottak.

Dette gjelder blant annet Tømmerneset leirsted i Troms, som drives av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Før 45 asylsøkere kan tas imot, må alle kors og Jesus-bilder bort.

– Da vi fikk oppdraget så jeg det sto at stedet må være livssynsnøytralt. Det betyr at alt av kristne bilder og symboler måtte tas bort i den perioden det er akuttmottak, sier daglig leder på Tømmerneset leirsted, Rakel Elverum, til NRK.

– Dette står i retningslinjene fra UDI, og det er bestemt av NMS at vi skal følge dette pålegget, forteller Elverum til Dagen.

– Kristen nestekjærlighet

Misjonsselskapet valgte etter noe overveielse å si ja til UDIs retningslinjer.

– Det betyr mer for oss å vise kristen nestekjærlighet overfor mennesker i nød enn å holde fast på de kristne symbolene på leirstedene. Dette er også i tråd med hvordan vi driver vårt bistandsarbeid i utlandet, sier kommunikasjonssjef Sigurd Egeland til avisen.

Utlendingsdirektoratet er ikke opptatt av den enkelte organisasjon eller forenings verdimessige forankring, men krever derimot at selve overnattingstilbudet er religions- og verdimessig nøytralt, framholder presserådgiver Vibeke Schjem i UDI overfor Dagbladet.