Hopp til innhold

Koronasmitte og sykehusinnleggelser skyter fart i Nord-Norge

På bare to uker har Universitetssykehuset Nord-Norge gått fra 0 til 15 koronainnlagte. – Vi er ikke overrasket, sier klinikksjef ved covid-avdeling i Tromsø.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

GJENÅPNET COVID-AVDELING: Universitetssykehuset Nord-Norge har gjenåpnet avdeling for covidsykdom og gått til gult nivå.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Gjennom nedstengingen fra mars 2020 til gjenåpningen i september i år, var det på det meste ti innlagte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Søndag i forrige uke nådde imidlertid sykehuset en ny topp med 15 innlagte og gikk til gult beredskapsnivå.

Flere nordnorske kommuner opplever økt smittetrykk, og i landsdelens største by, Tromsø, har smittetallene den siste uka vært på et stabilt høyt nivå. Mandag var det 34 nye smittede i byen.

– Vi kan ikke si at vi er overrasket når vi ser et økt smittetrykk i befolkningen. Da vet vi at vi også får et økt trykk på sykehusene, sier David Johansen på UNN.

Han er klinikksjef ved avdelingen for covidpasienter, som sykehuset nå har gjenåpnet på grunn av den markante økningen i antall innlagte.

– Jeg synes det er svært alvorlig at vi har et økende antall syke pasienter, sier Johansen.

Samtidig understreker han at sykehuset har en «god og stødig plan» for hvordan de håndterer situasjonen som nå utarter seg.

Rundt 70 prosent av oss holder oss hjemme ved minste tegn til sykdom. 
Det høye fraværet sliter på samfunnet, sier kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes.

Rundt 70 prosent av oss holder oss hjemme ved minste tegn til sykdom. Det høye fraværet sliter på samfunnet, sier kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes.

– Kan gjeninnføre karantene

Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, er usikker på hva slags smittenivå kommunen kan tåle før det vil bli aktuelt å gjeninnføre koronatiltak.

Verken han eller noen andre i kommunen har noen god forklaring på hvorfor antallet innlagte skyter fart i Tromsø, mens tallene holder seg stabile i de andre byene i landet. Det er heller ikke et spesifikt utbrudd som står bak, sier han.

Trond Brattland

Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det neste nivået er sannsynligvis å gjeninnføre karantene og mer intensiv smittesporing, slik man gjorde tidligere, sier han og fortsetter:

– Det er ganske inngripende tiltak, og det skal litt til.

Han påpeker at bykset i både smittetall og antall innleggelser etter gjenåpningen er relativt nytt i norsk sammenheng, og at det derfor er vanskelig å si hva som eventuelt skal til for å iverksette tiltak.

FHI: – Har kontroll

Med unntak av noen lokale utbrudd har det gjennom hele pandemien vært relativt lavt antall smittede og innlagte i de nordligste områdene av Norge.

Folkehelseinstituttet ser derfor ingen grunn til å innføre nye nasjonale tiltak, men sier de vil støtte de kommunene som ønsker det.

Line Vold om økt smitte blant unge

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI vil bistå kommunene dersom de ønsker hjelp, men sier nye nasjonale tiltak er utelukket inntil videre.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Generelt vurderer vi smittesituasjonen i Norge nå til å være under god kontroll, sier avdelingsdirektør Line Vold til NRK.

– En stor del av befolkningen er vaksinert, og dersom det vurderes lokalt at det er behov for tiltak så vil det sannsynligvis kreves langt mindre inngripende tiltak enn tidligere for å snu en krevende situasjon.

Vold sier at FHI på nasjonalt nivå ikke har generelle kontaktreduserende tiltak, og at man nå er i en fase der det som gjelder er en normal hverdag med økt beredskap.

Hun påpeker at vi nå er på vei inn i en periode av året der det normalt sett er høyere forekomst av luftveissykdommer.

FHI ser derfor en risiko for at antallet sykehusinnlagte og smittetilfeller for øvrig kan komme til å øke utover høsten.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

Nybakt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Kommunene ved roret

Kommunene må gjøre sine egne vurderinger, og kan få støtte fra FHI dersom de har behov for det, forteller Vold.

Hun får støtte fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Nå er det lokale myndigheter som har det ansvaret. De følger med, pandemien er ikke over, og det er viktig at man fortsatt overvåker smittetallene. Men vi er i en situasjon der vi kan puste med magen og har kontroll, sier hun.