Hopp til innhold

Kontrollorganet for de hemmelige tjenestene avviste Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten lyktes ikke i sitt andre forsøk på å få utsatt en unik rettssak om spionasje.

Atle Berge

KREVER ERSTATNING: Betonggründeren Atle Berge hevder russisk etterretning oppdaget at han ble forsøkt vervet av norsk etterretning i Ølen i Rogaland. Han hevder vervingsforsøket førte til store økonomiske tap.

Foto: Bård Wormdal

Norsk betonggründer i Russland krever 150 millioner av Staten etter påståtte vervingsforsøk av norsk etterretning.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ba i mai Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, undersøke de påståtte vervingsforsøkene før en eventuell rettssak.

Nå har Regjeringsadvokaten fått svar. EOS-utvalget mener det er bare er et samlet storting som kan pålegge EOS-utvalget å gjøre undersøkelser.

Ifølge svaret kan hverken departementene eller de hemmelige tjenestene gjøre det. Utvalgsleder Eldbjørg Løwer har derfor avslått Regjeringsadvokatens ønske.

Eldbjørg Løwer

Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer mener hverken departementene eller de hemmelige tjenestene kan få en sak opp for utvalget.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Blir rettssak mot Staten

Atle Berges advokat, Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt, sier det nå blir fortgang i å få saken opp i rettsapparatet.

– Svaret fra EOS-utvalget viser at Regjeringsadvokatens forsøk på å overstyre utvalgets beslutning om å avslutte klagebehandlingen, var grunnløst og ikke burde vært framsatt, sier Per M. Ristvedt.

Det er andre gang Regjeringsadvokaten forsøker å få utsatt rettssaken. Første gang fikk Regjeringsadvokaten medhold fra Oslo tingrett. Bakgrunnen var at Atle Berge og hans kollega Kurt Stø hadde en klage til behandling i EOS-utvalget.

For å få fortgang i rettssaken trakk de to saksøkerne sine klager til EOS-utvalget. EOS-utvalget hadde da intervjuet aktuelle ansatte i Etterretningstjenesten og Politiets Sikkerhetstjeneste, PST. Utvalget hadde også fått dokumenter om saken fra de hemmelige tjenestene.

Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener hans klienter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet kun ønsker at saken skal bli best mulig belyst.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kritikk av etterretningsarbeid

Advokat Per M. Ristvedt, mener sin klient Atle Berge og hans kollega Kurt Stø er uskyldige offer for kritikkverdig etterretningsarbeid.

Ristvedt mener det er store likhetstrekk mellom den kommende rettssaken og Frode Berg-saken. Han hevder at etterretningstjenestene i begge tilfeller prøvde å få norske beboere i grenseområdet til å begå ulovlige handlinger.

Ristvedt mener Regjeringsadvokaten ønsker å få utsatt rettssaken, slik at de to sakene ikke blir sett i sammenheng.

– Ikke opptrådt uaktsomt eller kritikkverdig

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener de hemmelige tjenestene ikke har opptrådt uaktsomt eller kritikkverdig. Sejersted sier han bare er opptatt av å få belyst saken best mulig.

– Vi synes det er beklagelig at undersøkelsene i EOS-utvalget ikke ble ferdigstilt etter at man antagelig hadde kommet ganske langt. Men vi tar utvalgets svar til etterretning og konsentrerer oss nå videre om rettssaken, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

EOS-utvalget vil normalt etter en klagebehandling kun opplyse klager om det er funnet kritikkverdige forhold eller ikke. I brevet fra EOS-utvalget til Regjeringsadvokaten blir det også framhevet at store deler av utvalgets kontroll må foregå bak lukkete dører.

Nyheter fra Troms og Finnmark