Hopp til innhold

Konsesjon til to nye kraftledninger over Varangerhalvøya

Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) har gitt Varanger KraftNett løyve.

Strømstans

Dagens nett på Varangerhalvøya er på 66 kilovolt. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Rune Flatby

Rune Flatby, konsesjonsdirektør i NVE.

Foto: NVE

Det opplyser NVE i en pressemelding.

En av dem er en om lag 19 kilometer lang 132 kilovolts ledning fra Kobbkroken transformatorstasjon i Berlevåg kommune til Båtsfjord transformatorstasjon i Båtsfjord kommune.

Den andre er en om lag 87 kilometer lang 132 kilovolts kraftledning fra Storvarden transformatorstasjon i Berlevåg kommune, via Kobbkroken transformatorstasjon og Leirpollen transformatorstasjon i Tana og videre til Varangerbotn transformatorstasjon i Nesseby.

Bedre forsyning

Dagens nett på Varangerhalvøya er på 66 kilovolt. Konsesjonsdirektør i NVE Rune Flatby peker på at dette lenge har vært svakt. Deler av linjene er allerede byttet ut

– Dette er siste ledd for å få hele linjen opp på et nytt og bedre nivå. En slik oppgradering legger til rette for mer vindkraftutbygging, og det legger også til rette for økt forbruk og bedre forsyningssikkerhet over hele Varangerhalvøya, sier han til NRK.

Det er også to vindkraftverk som har fått løyve i området, og NVE sier det er behov for øke overføringskapasiteten for å kunne bygge ut disse i full skala,

Dette med utgangspunkt i at Statnett bygger en ny 420 kilovolts kraftledning fra Skaidi til Varangerbotn, som det er søkt om.

River nåværende ledninger

NVE har samtidig gitt løyve til å rive de nåværende 66 kilovolts ledningene på de samme strekningene.

Flatby vil ikke spekulere i når linjene kan stå oppført.

– Vi har nå gitt en konsesjon nå, emn så kan det bli en klage. I så fall kan saken gå til Olje- og energidepartementet for en endelig avgjørelse. Blir det ikke en klage, regner vi med at det er aktuelt å begynne raskt på den nye linjen, sier han.

Varanger KraftNett AS har også fått løyve til å bygge nye transformatorstasjoner i Kobbkroken og Leirpollen, i tillegg til å utvide nåværende Varangerbotn transformatorstasjon med et 132 kV-felt.