– Skjerping av rutiner og større avstand til politikere

Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya kommer til å endre norske politikere og norske holdninger. Det mener valgforsker Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø.

Helikopter henger over vannet utenfor Utøya

Helikopter henger over vannet ved Utøya.

Foto: Kim Erlandsen

Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya blir et referansepunkt i norsk politikk. Det mener valgforsker og førsteamanuensis Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø.
De første endringene vil vi merke allerede i forbindelse med høstens valgkamp:

Økt valgdeltagelse

– For det første vil det komme en konsensus fra ytterste venstre til ytterste høyre om å støtte opp om demokratiet og politikerne vil be folk komme til urnene. Hvis vi ser på andre land hvor dette har skjedd, så kan vi faktisk forvente en økning av valgdeltagelsen. At folk faktisk vil komme å støtte opp om de demokratiske institusjonene.

Marcus Buck

Valgforsker og førsteamanuensis Marcus Buck.

Foto: NRK

Marcus Buck er ekspert på spansk politikk. Spania er et land som har lange tradisjoner på terror og vold knyttet til politikken.

Buck tror nå at terroraksjonene på Utøya og i Oslo kan påvirke de norske synspunktene på terror knyttet til politiske synspunkter.

Terroren er unnskyldt

– Helt klart. Spesielt tror jeg at de fleste journalister etter hvert vil ta skarp avstand fra vold som politisk virkemiddel. Etter å ha jobbet og studert mye i Spania er jeg overrasket over den lette holdningen den norske mediene har hatt til terror. Det er klart de har vært imot det som skjedde 11. september, men når det gjelder IRA og ETA så finnes det en tendens til å si at det er noe som gjør at de går til sånne aksjoner, og det må vi forstå.

Buck mener at dette er en grunn til å unnskylde terroren på. Han sier at i andre land er det kjent at terror er på en måte politikk med litt andre midler.

– I de landene som lever med dette til daglig tar media total avstand fra terroren.

Buck kommenterer videre at han tror at terroraksjonene på Utøya og i Oslo vil være et referansepunkt på vold og politikk i alle medier i mange, mange år fremover.

Avstanden til politikerne øker

Dette er det største angrepet på norsk jord siden andre verdenskrig. Nå tror Buck at Norge blir forandret.

– Vi vil se en skjerping av sikkerhetsrutiner. Jeg har vært rundt i verden å besøkt departementer og den type ting. Det er jo ingen steder som er som Norge. Har du en invitasjon fra en person på innsiden kommer du inn uten noen sikkerhetskontroll. Når jeg besøker ministrene i Madrid er det full politikontroll hele veien.

– Der vil det altså skje noe. Det betyr at avstanden mellom velger og politiker kommer til å øke.

Buck understreker at dette i hovedsak blir å gjelde Oslo og de store politikerne.