Hopp til innhold

Konkurrenten hevder spanjoler ikke kan bygge tunnel

Skanska Norge AS klager på tildelinga av kontrakten på bygging av Harstadåstunnelen til det spanske Aldesa construcciones, som vant anbudet.

Harstadåstunnelen

Her er innslagspartiet for Harstadåstunnelen.

Foto: NILS MEHREN / NRK

Skanska mener spanjolene ikke er kvalifisert til oppgaven og tilbudet deres ikke er i tråd med regelverket for anskaffelser. Skanska selv ga det nest rimeligste anbudet, og ber om at saka vurderes på nytt.

I et klagebrev på fire sider redegjør Skanska for flere punkter der de bestrider Aldesas kvalifikasjoner for å gjennomføre tunnelbygginga mellom Sama og Seljestad.

De mener å kunne fastslå at Aldesa har gitt kun én referanse med tunnelsprenging, og at selskapet viser til en rekke andre prosjekter de er kvalifiserte for.

Tviler på gjennomføringsevne

Tunnelinnslag, Sama

Her ved tunnelinnslaget ved Sama i Harstad.

Foto: NILS MEHREN / NRK

Skanska hevder at Aldesa og deres delvis eide selskap Proacon ikke kan vise til erfaring med vann- og frostsikring, og arbeidsvarsling. Statens vegvesen har heller ikke foretatt en vurdering av samtlige kvalifikasjonskrav, som HMS (helse, miljø og sikkerhet), økonomisk situasjon og gjennomføringsevne, hevder Skanska.

Skanska ber i klagebrevet Statens vegvesen, region nord gjøre en ny vurdering av om Aldesa oppfyller kvalifikasjonskravene, samt at de benytter muligheten til å fatte ett nytt og lovlig vedtak.

Spanjolene billigst

Spanjolene vant oppdraget etter at de ba om 218,4 millioner kroner for å drive tunnelen. Nærmest lå Skanska som kunne gjøre jobben for 235,6 millioner kroner. Deretter fulgte LNS med 239,27 millioner og AF Gruppen med 239,36 millioner.

Statens vegvesen har gjort undersøkelser av det spanske selskapet. De har selv vært i Spania for å ta bedriften nærmere i øyesyn, og mener spanjolene er skikket for jobben.

– Så langt vi har kunnet vurdere er Aldesa kvalifisert, og alt er gjort i henhold til regelverket. Det sier prosjektleder for Harstadpakken, Hans Arne Haugland, i Statens vegvesen.

– Men jeg ser at Skanska har en del innvendinger i forhold til regelverket, og forskjellige oppfatninger kan man mange ganger ha. Nå jobber vegvesenets jurister med saken, og Skanska skal få et svar på sin klage om et par dager, avslutter Haugland.