Vil konkurranseutsette hjemmetjenesten i Tromsø

Byrådet i Tromsø vil åpne for mer konkurranse i helseomsorgen.

Hjemmesykepleien

Arkivfoto: Byrådet i Tromsø mener konkurranseutsetting av hjemmetjenesten vil komme brukerne til gode.

Foto: colourbox.com

– Vi har ikke økonomi nok til å møte det voksende behovet for helseomsorg, forteller byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm fra Fremskrittspartiet.

Det kom fram da Kanestrøm, sammen med resten av byrådet torsdag la fram budsjettet for 2013.

Må tenke nytt

Kanestrøm mener de må tenke nytt for å møte de utfordringene som kommer i helseomsorgen.

Han mener konkurranseutsetting av hjemmetjenesten kan føre til mer effektivitet og større valgfrihet blant brukerne.

– Velgerne vil få flere leverandører, både fra frivillige organisasjoner, private- og offentlige tjenester, forklarer Kanestrøm til NRK.

– Er konkurransedyktige

Kanestrøm tror de om lag 3000 ansatte i Tromsø kommune kommer til å klare seg godt i konkurransen mot de private.

– Hadde jeg vært ansatt i Tromsø kommune hadde jeg gått inn i denne utfordringen med guts og mot. De gjør en meget god jobb, sier Kanestrøm.

Vil styrke skolen

Byrådet satser stort på skolen i neste års statsbudsjett. Til sammen økes investeringene i kunnskap med 20, 4 millioner kroner.

- Det vil si en økning på 4060 kroner per elev, forteller Anna Amdal Fyhn, byråd for utdanning.

Et stort satsningsområde er etter- og videreutdanning av lærere. Kompetansehevingen skal bidra til bedre undervisning i skolen

- Målet er at satsningen skal gi økt læringsutbytte for hver enkelt elev, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Satser på barn og unge

Byrådet har valgt å satse på barn og unge på flere områder. Det tilbys blant annet 81 nye barnehageplasser i Tromsøs private barnehager, samt at barn og unge i Tromsdalen får fritidsklubb ved nye Tromstun skole.

Et annet satsningsområde er veien til og fra skolen.

- Å kunne ferdes trygt for myke trafikanter er viktig for oss, forteller Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling.

Til sammen vil byrådet investere 16 millioner kroner for at skolebarn skal få en tryggere skolevei. Trafikklys, skilting og bedre overganger er noen av tiltakene som kan bidra til det.