Konkurransetilsynet følger med på Rema-striden

Det finnes ingen regler for hvor store markedsandeler leverandører kan ha i det norske markedet. Men Konkurransetilsynet holder øye med den nye bestevennstrategien til Rema 1000.

Rema 1000

Det har stormet rundt Rema 1000 etter lanseringen av applikasjonen Æ og deres nye bestevennkonsept.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg kan ikke kommentere om vi har vært i dialog med Mack eller noen av de andre leverandørene som blir lidende av Remas nye strategi. Men jeg kan si at vi følger nøye med på dagligvaremarkedet, og kjenner selvfølgelig til Rema 1000 sin strategi, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til NRK.

Rema 1000 skulle forandre dagligvaremarkedet i Norge med sin nye bestevennstrategi og applikasjonen Æ.

Store protester

Som en del av den nye strategien skal butikkjeden knytte seg tettere til utvalgte leverandører, og droppe andre leverandører på landsbasis. Samtidig skal de åpne opp for at lokale leverandører skal få hylleplass i butikkene i deres regioner. Det fører blant annet til at Mack-øl blir forbeholdt kundene i Nord-Norge, CB-øl forbeholdes kundene på Sørlandet og det blir umulig å få Lerum-syltetøy i Rema-butikker utenfor Sogn og Fjordane.

Det har ført til heftige protester rundt om i landet.

Tall fra Bryggeriforeningen viser at Carlsberg, Rema 1000s nye bestevenn, har 55 prosent av markedsandelen på øl i Norge.

– Er det lov å ha en så høy markedsandel?

– Det er ikke forbudt for en leverandør å ha en bestemt markedsandel. Vi kontrollerer imidlertid oppkjøp og fusjoner, og dersom noen får en høy markedsandel gjennom et oppkjøp, kan det føre til at vi stanser oppkjøpet, sier Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

– Generelt vil flere likeverdige konkurrenter gi bedre konkurranse. Høy konsentrasjon på leverandørsiden er imidlertid ikke spesielt for ølmarkedet. Dette er tilfelle i en rekke av markedene for leveranser til dagligvarekjedene, sier Gabrielsen.

Rema-sjef Ole Robert Reitan og kategori- og innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg

Rema 1000 sin bestevennstrategi har møtt mye motstand. Her er Ole Robert Reitan og Lars Kristian Lindberg da appen Æ ble lansert.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ønsker flere lokale varer

Lars Kristian Lindberg er administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000. Han sier bestevennstrategien er deres svar på at Norgesgruppen har fått en dominerende posisjon i markedet.

– Vi ønsker et større lokalt mangfold og flere valgmuligheter for kundene. Vi redegjorde for hele bestevennstrategien for Konkurransetilsynet tidligere i høst og om våre bekymringer knyttet til mangfoldet for forbrukeren i dagligvaremarkedet. Når Norgesgruppen har nesten 50 prosent av markedet oppstår det en situasjon der tilbudet dikteres av én aktør. Dette ønsker vi å rydde opp i og dette har vi orientert tilsynet om, sier Lindberg.