Kongens ord utløste følelser hos publikum, og mange måtte tørke tårene

75-årsjubileet ble en verdig markering av frigjøringen av Øst-Finnmark høsten 1944. Både gamle og unge måtte tørke noen tårer under kong Haralds tale i Kirkenes i dag.

– I dag minnes vi alle de som bidro til frigjøringen av Finnmark. Sluttoffensiven i nord kostet mer en 6.000 sovjetiske liv. Flere minnesmerker i Petsjenga og Sør-Varanger forteller om alle de som ofret sitt liv for vår frihet.

Slik satte kong Harald tonen til minne om de som ofret sine liv i kampen mot tyske styrker i de dramatiske dagene for 75 år siden. Sør-Varanger var en krigssone, der sivilbefolkningen fikk liv og død tett på seg. Tilbake sto en rasert og utbombet by, i likhet med Vardø og Vadsø på motsatt side av Varangerfjorden.

Kong Harald takket de som ofret sine liv i kampen mot tyske styrker i de dramatiske dagene for 75 år siden.

Kong Harald takket de som ofret sine liv i kampen mot tyske styrker i de dramatiske dagene for 75 år siden.

Hyllet partisanene

Kongen kom også inn på partisanene, som måtte tåle mye urett i flere tiår etter krigens slutt. De ble overvåket og uglesett fordi de hadde kjempet på sovjetisk side, og bidratt med opplysninger om tyske styrker som bidro til den endelige seieren.

– Mange opplevde dessverre å bli mistenkeliggjort og overvåket gjennom flere tiår på grunn av sitt nære forhold til vårt naboland i øst. Den tilleggsbyrden dette la på enkeltmennesker, ja på en hel landsdel, i en tid som allerede var svært tung, kan vi knapt forestille oss. Dette har preget familier i flere generasjoner, sa kong Harald.

Disse ordene utløste umiddelbart følelser hos publikum, og mange måtte tørke tårene.

Kongen holder tale

– Folket i nord fortjener heder for sin innsats under den møysommelige gjenoppbyggingen etter den totale ødeleggelsen, sa kong Harald.

Foto: MAXIM SHEMETOV

Kongen uttrykte også hvordan han selv husket et krigsherjet Finnmark. Han var nemlig med da Kong Haakon og Kronprins Olav besøkte landsdelen etter krigens slutt.

– Jeg husker godt fortvilelsen over ødeleggelsene min bestefar og far ga uttrykk for da de besøkte Finnmark etter krigen. Og som vi alle vet, var ikke lidelsene over ved krigens slutt.
Folket i nord fortjener heder for sin innsats under den møysommelige gjenoppbyggingen etter den totale ødeleggelsen, sa kong Harald.

Fellesskap

Han benyttet samtidig anledningen til å sette dagens situasjon i sammenheng med de felles anstrengelsene som folk på begge siden av grensen måtte gjennom.

– Begivenhetene for 75 år siden gir kraft og inspirasjon til naboskapet som i århundrer har vært preget av fred mellom våre to land. Vi har avklarte grenser, både til lands og til vanns. På bakgrunn av disse grensene har vi bygget et samarbeid tilpasset vår egen tid. Vi har alltid satt våre felles interesser i sentrum. Slik har vi bygget opp et samarbeid til nytte for begge land, til tross for at vi av og til har valgt ulike veier.

kongelig besøk

Konge Harald benyttet anledningen til å sette dagens situasjon i sammenheng med de felles anstrengelsene som folk på begge siden av grensen måtte gjennom.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Statsministeren

Statsminister Erna Solberg deltok også under markeringen, og var opptatt av å løfte fram de som bidro til å få slutt på krigen.

I dag skal vi ære de som kjempet i kampene, men selvfølgelig også de som fikk et liv preget av opplevelsene de måtte gjennomgå i disse årene. Det er veldig viktig å minnes historien og samarbeidet med Sovjetunionen under andre verdenskrig. Det klarte vi også under den kalde krigen, og det skal vi også gjøre i fremtiden.

Folk i Kirkenes forteller om markeringen av 75-års jubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark.

Folk i Kirkenes forteller om markeringen av 75-års jubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark.