Kongekrabbefiskere leverer inn flyttemelding – uten å flytte

Fiskeridirektoratet gransker krabbefiskere etter de har fått tips om at flere leverer falske flyttemeldinger for å få fiskekvote.

Kongekrabbefiske

KRABBEKVOTER TIL BESVÆR: Kvoteordningen har vært upopulær særlig blant fiskere og politikere i Vest-Finnmark, fordi fiskerne flytter fra kommunene for å få kvote i øst. En krabbekvote har en verdi på rundt 200.000 kroner.

Foto: Mortensen, Terje / NTB scanpix

Flere krabbefiskere har levert flyttemelding fra Vest-Finnmark til Øst-Finnmark.

Men ifølge tips Fiskeridirektoratet har mottatt, har det aldri vært lys eller folk i husene på noen av de nye adressene.

Hermod Larsen

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen sier de har fått konkrete tips på adresser der det ikke er hverken folk eller lys i huset. Direktoratet mistenker at dette kan gjelde kongekrabbefiskere som har meldt inn en falsk flyttemelding til Øst-Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nå kan direktoratet komme til å politianmelde fiskere som har levert flyttemelding, uten å flytte.

– Vi får tips fra andre om at det ikke bor folk på de oppgitte adressene, sier Hermod Larsen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

En ny vri på en gammel strid

Siden 2003 er de lukrative kvotene på kongekrabbe blitt forbeholdt fiskere som bor øst for Nordkapp. Nå blir denne kvoten enda mer ettertraktet, da den for 2016 blir doblet.

Flere har da valgt å flytte til Øst-Finnmark for å kunne delta i dette fisket. Nå er spørsmålet om de egentlig flytter.

– Det er under ti som konkret er flyttet de to siste årene, så det er håndterbart, sier Larsen.

Direktoratet er i gang med å granske alle som har flyttet de to siste årene. De har allerede fått napp.

– Vi har et konkret eksempel på en adresse som det er registrert flytting til, hvor det ikke har bodd folk på årevis. Der er verken strøm eller lys der.

– Dette er ikke grunn for å utvide

Fiskerminister Elisabeth Aspaker (H) er informert om granskingen, og ser svært alvorlig på saken.

Elisabeth Aspaker (H)

Fiskerminister Elisabeth Aspaker (H) synes ikke falske flyttemeldinger er grunnlag for å utvide området for tillatt kongekrabbefiske. – Nei, tvert imot, sier Aspaker.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Hun synes ikke dette er grunnlag for å utvide området for tillatt kongekrabbefiske.

– Tvert imot. Stortinget har slått fast hvor grensa mellom kvoteregulert og ikke kvoteregulert område skal gå, og da betyr det at man forbryter seg mot de reglene som er for dette fisket.

Ordningen har vært upopulær særlig blant fiskere og politikere i Måsøy, fordi fiskerne flytter fra kommunen for å få kvote i øst.

Å utvide fisket lenger vest, er derimot uaktuelt, sier Fiskeriministeren.

– Denne reguleringen har stått siden 2008. Stortinget har behandlet reguleringen på nytt ganske nylig, og har slått fast at denne grensen skal stå fast, sier Aspaker.

Stor økonomisk vinning

Hermod Larsen sier at fiskerne som nå er under gransking, skal få en sjanse til å forklare seg.

– Så må vi vurdere anmeldelse hvis vi ser at man har gjort det av økonomiske interesser og bevisst kommet med falske opplysninger. Men jeg vil ikke foregripe det før de det gjelder har forklart seg.

En krabbekvote er verd rundt 200.000 kroner. Etter det NRK har funnet ut, er det ingen som tidligere er dømt i Norge for å skaffe seg fiskekvoter ved hjelp av pro forma-flytting.

– Hvis man avdekker slike ting, så har de faktisk forbrutt seg. De har en stor økonomisk vinning av det, sier Larsen.