Hopp til innhold

Kongekrabbe-bonanza i Vest-Finnmark: – Folk strømmer til fra hele Nord-Norge

Til nå i år har det blitt fisket opp over 400 tonn med kongekrabbe, noe som er fire ganger mer enn på samme tid i fjor. Men gleden kan bli kortvarig.

Edgar Olsen haler opp kongekrabbe

Mens fiskerne fikk 4,5 millioner kroner for samlet fangst i fjor, har inntektene nådd 23,2 millioner kroner så langt i år i Vest-Finnmark. Illustrasjonsfoto

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har måttet ansette fem nye personer for å klare å ta unna det som foregår nå, sier daglig leder i North Cape King Crab, Håkon Yngve Karlsen.

North Cape King Crab i Repvåg er et mottak for kongekrabbe. Det store økningen i fangst i den uregulerte fiske-sona i Vest-Finnmark har gjort at langt flere båter enn vanlig har levert råvarer til mottaket.

– Det har vært en stor økning i tilgangen på krabbe i denne perioden som vanligvis er ganske rolig. Vi har hatt en omsetningsøkning på mer enn 200 prosent, sier Karlsen.

Totalt viser tall, som NRK omtalte tidligere tirsdag, at det er fanget 417 tonn med kongekrabbe til nå i år i Vest-Finnmark. Til sammenligning var tallet på samme tid i fjor 102 tonn, mens det har vært enda mindre de foregående årene.

Økt inntjening

Mens fiskerne fikk 4,5 millioner kroner for samlet fangst i fjor, har inntektene nådd 23,2 millioner kroner så langt i år i Vest-Finnmark.

Men selv om det blir ilandført mer av krabben, vil ikke dette påvirke prisene ut til forbrukerne, sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag.

– Det positive med dette er at det gir fiskeindustrien Finnmark en mulighet til å være en mer helårlig leverandør av kongekrabbe på verdensmarkedet, sier han.

79 båter har deltatt i fisket, hvor mai og juni utmerket seg som spesielt gode måneder.

Håkon Yngve Karlsen ved det lokale mottaket er ikke i tvil om ringvirkningene:

– Folk kommer fra Lofoten, Troms og Øst-Finnmark for å fiske. I tillegg til lokale fiskere. Det har vært en stor økning av båter som kommer til, og det gir ringvirkninger i lokalsamfunnet da de skal ha proviant og verksted.

– Kortvarig glede

Seniorforsker Jan H Sundet i Havforskningsinstituttet, sier de har observert økt mengde av kongekrabbe i områder i Vest-Finnmark, og det skyldes at at krabbene har reprodusert seg i dette området. Han tror imidlertid ikke kongekrabbe-boomen vil vedvare.

– «Boomen» tror jeg ikke vil vare så veldig lenge, kanskje ett års tid, fordi bestanden fiskes ned. Deretter må man vente på en ny, tallrik årsklasse. Dette varierer imidlertid fra område til område, så det kan hende at det til neste år er et nytt område der det dukker opp en krabbe-boom, sier han.