Konfirmerer seg borgerlig: – Jeg har fått mange reaksjoner

Mens stadig flere velger humanistisk konfirmasjon i de store byene, står den kirkelige konfirmasjonen sterkt i distriktene.

Gard Frost

– Man må tenke på hvordan man skal være et bra voksent menneske. Man kan ikke være ungdom for alltid, sier Gard Frost som har valgt å konfirmere seg humanistisk.

Foto: André Bendixen / NRK

Gard Frost (15) er én av 10.500 som har valgt humanistisk konfirmasjon, såkalt borgerlig konfirmasjon, i Norge i år.

– Folk tenker at konfirmasjon er en bekreftelse på dåpen. Mange spør hva er vitsen med å konfirmere seg humanistisk da, sier Frost.

Rundt hver fjerde konfirmant i Oslo, Vestfold og Sør-Trøndelag har valgt å konfirmere seg humanistisk i år.

I Sogn og Fjordane er det bare én av 18 som har valgt humanistisk konfirmasjon, mens hver tiende konfirmant har valgt det samme i Finnmark.

– Her i Alta er det mange som er kristen og jeg har fått mange reaksjoner på at jeg konfirmerer meg borgerlig, sier Frost.

Camp Refugee Konfirmasjon 2010

Snart skal over 10.000 femtenåringer konfirmere seg humanistisk. Fortsatt er det langt flere som konfirmerer seg kirkelig i Norge, men i de større byene fortsetter andelen av de som konfirmerer seg humanistisk også i år.

Foto: Bjørn Molstad/Human-Etisk Forbund

Færre vil konfirmeres i Oslo

Lene Mürer

Seremonisjef hos Human-Etisk Forbund, Lene Mürer.

Foto: Human-Etisk Forbund

At stadig flere velger humanistisk konfirmasjon i de store byene og ikke i distriktene har vært en trend de siste årene forteller seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Lene Mürer.

– Det vi har sett over tid at i de fylkene som ikke har store bysentre er andelen som velger humanistisk konfirmasjon lavere.

De fleste fylkene med med store bysentrum har også i år en økning i andelen humanistiske konfirmanter. Likevel har det skjedd en endring i hovedstaden.

– I hovedstaden er det en økning av de som ikke ønsker å konfirmere seg hverken kirkelig eller humanistisk, forteller Mürer

Tall for påmeldte humanistiske konfirmanter fordelt på fylker er nederst i saken.

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, mener det er vanskeligere å overbevise en finnmarking om at naturen har blitt til ved rene tilfeldigheter, enn en som bor i en større by.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Mye natur i distriktet

I følge biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, står folkekirka fortsatt sterkt i Troms og spesielt i Finnmark.

Han mener det kan være flere årsaker til at flere vil konfirmere seg i distriktene enn i byene, men peker på større tradisjonsbevissthet og ikke minst mer natur.

– I Finnmark er det er veldig mye natur og lite folk. Det betyr at alle som bor i Finnmark lever nært naturen. Jeg tror det er vanskeligere å overbevise en finnmarking om at naturen har blitt til ved rene tilfeldigheter, sier biskopen.

Ungdom er også blitt bevisste over valget de tar i forbindelse med konfirmasjon, forteller Øygard.

– Flere konfirmanter uttrykker i dag at de tror enn det som jeg erfarte for noen år siden i min tid som prest.

Trollsundet

Det er kanskje større sjanse å møte på naturens elementer her i Trollsundet i Måsøy kommune i Finnmark enn på Karl Johan i Oslo.

Foto: Allan Klo

Uenig med biskopen

Den kommende konfirmanten i Alta bruker mye tid ute i Finnmarksnaturen. Frost trener ski flere ganger for uka.

Hans møte med naturen har ikke overbevist femtenåringen om at en bibelsk gud har hatt en finger med i spillet.

– Jeg tenker at det er en enkel grunn til at ting er som det er, men det handler ikke om at det var en gud som skapte jorda.

Humanistiske konfirmanter 2017

Fylke

Prosentandel av fylkets 15-åringer

Påmeldte konfirmanter

Endring fra 2016 i prosentpoeng

Vestfold

25,7%

724

1,78

Oslo

24,0%

1 398

3,04

Sør-Trøndelag

23,0%

800

1,62

Akershus

22,2%

1 730

-1,02

Hedmark

19,6%

420

-1,07

Buskerud

19,3%

618

1,67

Telemark

17,6%

342

2,26

Nord-Trøndelag

16,1%

272

3,14

Østfold

15,7%

556

-0,40

Nordland

15,6%

438

-1,27

Hordaland

15,1%

919

0,77

Troms

14,7%

273

1,76

Oppland

14,0%

305

-1,52

Rogaland

13,9%

796

0,24

Aust-Agder

12,1%

164

1,37

Vest-Agder

11,8%

268

0,97

Møre og Romsdal

9,7%

308

-0,78

Finnmark

9,4%

90

1,42

Sogn og Fjordane

5,7%

79

-0,99

Hele landet

17,4%

10 509

0,65