Hopp til innhold

– En bunnløs tragedie

 

Ambulanse henter deltakere fra Utøya
Foto: Kim Erlandsen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Helge Eriksen, som er ordfører i Harstad, har avbrutt ferien og sier dette i en e-post til NRK:

En bunnløs tragedie har rammet det norske samfunn.
Vår omtanke og medfølelse går til alle pårørende og venner.
Nå gjelder det å stå sammen, vise omsorg og slutte opp om de verdier som gjør Norge til Norge.
Harstad kommunes kriseteam er klar til innsats i samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Helge Eriksen, ordfører

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er dypt rystet over hendelsene i Oslo og på Utøya, og våre tanker går til etterlatte, skadde og berørte av disse ufattelige hendelsene.

Det oppleves som særlig spesielt og ufattelig at AUF’s ungdomsleir på Utøya, fullsatt av samfunnsengasjerte ungdommer som er samlet til politisk verksted, blir utsatt for slike grusomme handlinger.

Politiske samfunnsengasjerte ungdommer er selve fundamentet for å styrke og utvikle vårt demokrati og folkestyre. Dette skjærer oss rett i vårt politiske engasjerte hjerte og våre tanker går spesielt til etterlatte, skadde, berørte og alle våre engasjerte og flotte ungdommer i AUF.

Nå er det viktig å ta vare, støtte og trøste hverandre og ikke la oss skremme vekk fra politisk samfunnsengasjement.

Nestleder Arbeiderpartiets Sametingsgruppe
Heidi Persdatter Greiner Haaker

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nå trenger vi steder å møtes, og sørge sammen.
Tromsø domkirke åpner dørene for alle fra kl 16 i dag.
Det vil være prester til stede for samtale

Domprost Tromsø
Herborg Finnset Heiene

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nyheter fra Troms og Finnmark