Hopp til innhold

Kommunetopp går av – får kraftig kritikk for pengebruk

Lyngen-rådmann Leif Lintho går av på dagen og ordfører Dan Håvard Johnsen må tåle mistillitsforslag.

Rådmann Leif Lintho i Lyngen går av

Avgått rådmann Leif Lintho i Lyngen. Her fra torsdagens kommunestyremøte.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Rådmannens avgang ble klart under torsdagens kommunestyremøte.

I møtet fikk både rådmannen og ordføreren hard kritikk for pengebruk ute av kontroll knyttet til innspillingen av "Den 12. mann" og arrangeringen av sykkelrittet Arctic Race of Norway.

Senterpartiet fremmet mistillitsforslag mot ordføreren og en prosjektleder, et forslag som falt med åtte mot ti stemmer.

– Han har gått utover sine fullmakter, ikke inkludert formannskapet eller kommunestyret, og brukt penger som ikke lå inne i prosjektet, forklarer Karl Arvid Brose (Sp) om ordførerens rolle.

Kritikk for pengebruk

Bakgrunnen er at rådmannen, ordføreren og prosjektlederen fikk kritikk i en forvaltningsrevisjonsrapport fra revisjonsfirmaet KomRev Nord.

Kommunen har brukt om lag halvannen million kroner av kommunekassa på filminnspillingen og sykkelarrangementet. Ifølge KomRev Nord har kommunen brukt mer penger på prosjektene enn det formannskapet og kommunestyret sa ja til.

Det fremgår blant annet av rapporten at prosjektlederen i de to prosjektene inngikk avtaler med eksterne uten at han hadde fullmakt til å gjøre det. Det er også inngått avtaler uten grunnlag i budsjett. Videre skal ordføreren ha ansatt prosjektlederen uten at politikerne godkjente det.

Avviser sammenheng

Rådmann Leif Lintho avviser at den plutselige avgangen henger sammen med håndteringen av Arctic Race of Norway og filminnspillingen.

– Egentlig har jeg tenkt lenge på å tre til side – allerede fra fylte 62, og nå er jeg 64 og pensjonist. Det er tilfeldig at det nå faller sammen med KomRev Nord sin rapport, sier han til NRK Troms.

– Vi hadde samtaler og forhandlinger og kom fram til en minnelig ordning.

På spørsmål om hva rådmannen kunne gjort bedre, svarer Lintho:

– Jeg skulle selvfølgelig hatt en bedre internkontroll.

Etter at politikerne hadde diskutert KomRev Nord-rapporten, bestemte de at Lyngen kommune nå må få på plass tilfredsstillende internkontroll for å hindre at pengebruken kommer ut av kontroll igjen.