Kommunene på Senja blir slått sammen med tvang

Kommunalkomiteen på Stortinget har besluttet at kommunene Torsken, Berg,Tranøy og Lenvik skal slås sammen til en kommune.

Kommunalkomiteen overstyrer og vil at Lenvik, Torsken, Tranøy og Berg slås sammen.

Se pressekonferansen her:

Det kom fram under en pressekonferanse hos fylkesmannen i Troms onsdag formiddag.

– Avgjørelsen er helt innenfor det som kan bli en regional fornuftig løsning for Senja, samlet sett vil dette føre til en kraftfull kommune.

Det sa Helge Andrè Njåstad (FrP), som sammen med Frank Jenssen (H), orienterte om kommunalkomiteens avgjørelse for framtidens kommunestruktur på Senja.

Store tilskudd

Frank Jensen mener prosessen på Senja har vist en stor grad av frivillighet, i og med at to kommuner har sagt de ønsker en sammenslåing, at en kommune har overlatt avgjørelsen til Stortinget og at bare Torsken har sagt nei. Han mener kommunene vil komme økonomisk styrket ut av sammenslåingen.

– Tilsammen vil Senja kommune motta 61,5 millioner kroner i engangsstøtte i forbindelse med sammenslåingen. I tillegg vil kommunen få motta inndelingstilskudd på 56 millioner kroner pr år i 15 år, som så trappes ned over 5 år. Inndelingstilskuddet innebærer at den nye kommunen vil motta viktige tilskudd som om de fortsatt var fire kommuner i 20 år, sier Frank Jenssen.

Artikkelen vil bli oppdatert.